Yeni Hikmeti Tabiiye - M. Şevki - İkinci Cild,

1921, İkbal Kütüphanesi, 513 sayfa