Askerliğe Hazırlık Dersleri - Cemil Tahir,

1928, Harbiye Mektebi Matbaası, 179 sayfa