Kırk Hadis - Mütercim Babanzade Ahmet Naim'den Nevşehirli Hasan Efendi Hazretlerine ithaflı ve imzalıdır,

1334, 63 sayfa