Ceride-i İlmiye, Sene 1 Sayı 9,

1333, Matbaa-i Âmire, 530-576 sayfa arası