Adliye Vekaleti Borçlar Kanunu,

1926, Cumhuriyet Matbaası, 154 sayfa