Tevfik Fikret - Haluk'un Defteri

Tanin Matbaası, 98 sayfa