SİYASİ TARİH

Cumhuriyet Halk Partisi Altıncı Büyük Kurultayına Sunulan Vilayet Kongreleri Dilekleri Hüsalası,

1943, 130 sayfa