SİYASİ TARİH

Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultay Zabıtları,

1939, 167 sayfa