SİYASİ TARİH

İstanbul ve Ankara olaylarında, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Medeni Berk, Etem Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Lütfi Kırdar, Rüştü Erdelhun'un aralarında bulunduğu 203 sanık hakkında Yüksek Soruşturma Kurulu'nun gerekçeli kararı,

Celal Bayar, Adnan Menderes "Adam öldürmeye azmettirmek ve iştirakten sanıktır",

1960, 60 sayfa