İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinden Talat Paşa, Cemal Paşa, Mehmed Cavid Bey, Halil Menteşe, Osman Nizami Paşa, Ahmed İzzet Paşa ve Sadrazam da dahil önemli şahısların bulunduğu bir yemek davetinin oturma planı

Ebat 17 x 11,5 cm