SİYASİ TARİH

Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Zonguldak Etibank Çatalağzı Elektrik Santralı'na yapmış olduğu ziyareti gösterir 11 adet fotoğraf,

Fotoğrafların her biri 16x11 cm