SİYASİ TARİH

TARİHİMİZİN İLK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALBÜMÜ,

İçerisinde Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere meclise kayıtlı 395 mebusun fotoğrafları ve biyografileri bulunmaktadır.

Himaye-i Etfal Cemiyeti Namı hesabına Ankara'da Yenigün Matbaası'nda basılmıştır