Birinci Cihan Harbi sırasında Alman Sefiri Kebir Adamon Hazretlerinin tahtı himayelerinde Dersaadette verilecek Alman konseri davetiyesi,

1916 tarihli, bir yüzü Osmanlıca diğer yüzü Almanca