Osmanlı dönemi matbu nota, Taksim Tamburi Cemil Bey