EĞİTİM TARİHİ

Osmanlıca Yeni Usûl Osmanlı Terbiye-i Bedeniyye Dersleri - Bekir Sıdkı-Ahmed Nazmi,

Necm-i İstikbâl Matbaası, Dersaadet [İstanbul] 1327, 172 sayfa