EĞİTİM TARİHİ

Sultan Reşad Tuğraflı 1326 tarihli Mektebi Rüşdiye diploması