EĞİTİM TARİHİ

Köy Enstitüleri'nin kurucusu ve Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel,

Foto Sabah Beyoğlu, 24x18 cm