EĞİTİM TARİHİ

Birinci Cihan Harbi dönemi Edirne Mektebi Rüştiye izcileri, ellerinde Osmanlı sancak ile beraber, 1334 tarihli