EĞİTİM TARİHİ

Macaristan Konsolosluğu'nda verilen 1912 tarihli iyi hal belgesi