EĞİTİM TARİHİ

Osmanlıca Medrese-i Aliyye-i Diniyye şehadetnamesi, 1912 tarihli