ASKERİ TARİH

Birinci Cihan Harbi esnasında Dersaadet Jandarma Zabit Mektebi Birinci Devre İştirak Eden Katip Zabitler büyük boy fotoğraf, 1916 tarihli

Fotoğraf Jandarma Mirliva Ahmed Fevzi Paşa’ya ithaflıdır

Arka yüzünde Osmanlı İmparatorluğu'nda farklı yerlerden gelen 24 kişinin her birinin ismi ve geldiği eyalet bilgileri yazılmıştır

Sadece fotoğraf 28x22 cm