ASKERİ TARİH

Milli Mücadele dönemi, Çanakkale darülharbinde Cenup grubuna mensup 20. Fırkanın 61. Alay 2. Tabur 6. Bölük zabitanından Esat Bey'e gönderilmiş kartpostal