ASKERİ TARİH

Birinci Cihan Harbi sırasında Erzurum'da haberci askerler,

Tahtada Osmanlıca "TELSİZ - TELGRAF" yazmaktadır, 1331 tarihli, 12x8 cm