HANEDAN

Sait Halim Paşa ailesinden, yakasında "Şefkat Nişanı" bulunan hanımefendi kabin fotoğrafı,

Şefkat Nişanı, 16 Temmuz 1878 yılında çıkartılan nizamname ile II. Abdülhamid tarafından hayır ve yardım işlerinde başarılı olan kadınlara verilmek üzere üç dereceli olarak yaptırılan nişandır.

18x13 cm