ASKERİ TARİH

Mecidi - Osmani nişanlı, bar madalyalı Osmanlı Paşası kabin fotoğraf,

Pangaltı'da nadir stüdyo C. Abdullah