ASKERİ TARİH

Osmanlı İmparatorluğu Şehzadeleri

Saray fotoğrafçısı Abdullah Biraderler özel paspartusunda büyük boy fotoğraf

Paspartusuyla beraber 32x29 cm