Osmanlıca Ferah Tiyatrosu'nda Darülbedayi Temsilleri Cemiyeti Umumiye Belediye Azasınan mahsus davetiye