"TÜRK TÜTÜNÜ DÜNYANIN EN NEFİS TÜTÜNÜDÜR",

İnhisarlar İdaresi taş baskı afiş, 1930'lu yıllar,

Çizeri "Salih" imzalı

32x23 cm