TIP TARİHİ

İşgal döneminde Kars Askeri Hastanesi bahçesinde ölen Rus subayların anısına yapılan anıt

Etrafında Rus subayların ismi yazılı olan anıta 1920’den sonra Türk askerine hitaben şu ibare yazılmıştır:

“Ordunun sıhhatini koruyanlara ve bu uğurda ölenlere selam ve saygı. Kurtuluş 30-1.Teşrin- 1920"

8x5 cm