TIP TARİHİ

Aksaray Etem Pertev Eczanesi taş opalin "ZEHİR" şişesi