Osmanlıca "MONTE KRİSTO -Aslından Nefis Resimlerle Müzeyyendir- [Birinci Cild]",

Muharriri:Aleksandr Duma, Mütercimi: Avvanzade Mehmed Süleyman, Dersaadet, 1328, 28x15 cm