Binicilik Notları -Süvari ve Binicilik Mektebi Mütehassısı Müsyü Taton'un 1933-1934 Talim ve Ders Senesi Mektebin Kadro Zabitlerine Verdiği Konferans-

Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, 1935, 136 s.