İstanbul'da Semai Kahvehaneleri ve Meydan Şairleri, Osman Cemal Kaygılı

İstanbul, Burhaneddin Basımevi, 1937, 29 s.