Lot: 1

Current Price: 700 TL Starting Bid: 700 TL Estimated: TL Losing Winning

1920 ve 1922 İstanbul İşgali dönemi İstanbul'a gelmiş ve Yunanistan'a giden Yunan Askerî Posta damgası ve sansüre hâvi 2 adet postadan geçmiş kartpostal Rumca ve Fransızca "Atina Akropolü Propylon" Rumca 1922 Yeni Yıl Kartpostalı, İstanbul'a [Constantinople] Grand du Pera'da [İstiklal Caddesi] oturan Matmazel Victoria'ya gönderilmiş, Editör: A. Pallis

- TL
Place Bid You're Winning Your bid sent
İzleyici olarak girdiniz
Pey veremezsiniz.
Pey vermek için butonu sağa çekin
 • The live auction completed. Thank you for your participation.
 •  
 • Lots
 • Winnings
 • 1920 ve 1922 İstanbul İşgali dönemi İstanbul'a gelmiş ve Yunanistan'a giden Yunan Askerî Posta damgası ve sansüre hâvi 2 adet postadan geçmiş kartpostal

Rumca ve Fransızca "Atina Akropolü Propylon"

Rumca 1922 Yeni Yıl Kartpostalı, İstanbul'a [Constantinople] Grand du Pera'da [İstiklal Caddesi] oturan Matmazel Victoria'ya gönderilmiş, Editör: A. Pallis

  Lot No: 1

  Lot: 1

  1920 ve 1922 İstanbul İşgali dönemi İstanbul'a gelmiş ve Yunanistan'a giden Yunan Askerî Posta damgası ve sansüre hâvi 2 adet postadan geçmiş kartpostal Rumca ve Fransızca "Atina Akropolü Propylon" Rumca 1922 Yeni Yıl Kartpostalı, İstanbul'a [Constantinople] Grand du Pera'da [İstiklal Caddesi] oturan Matmazel Victoria'ya gönderilmiş, Editör: A. Pallis

  TLSold
 • Osmanlı İlk Dönem Posta Zarflarından, 1863 tuğralı 1 kuruş pulla İstanbul'dan Edirne'ye gönderilmiş pulun üzeri iptal damga ile bağlanmış, Osmanlıca "Beyoğlu Bidayet Mahkemesi Birinci Hukuk Dairesi Kalemi'nden Mahrukizade Şefik Bey'e gönderilmiş

  Lot No: 2

  Lot: 2

  Osmanlı İlk Dönem Posta Zarflarından, 1863 tuğralı 1 kuruş pulla İstanbul'dan Edirne'ye gönderilmiş pulun üzeri iptal damga ile bağlanmış, Osmanlıca "Beyoğlu Bidayet Mahkemesi Birinci Hukuk Dairesi Kalemi'nden Mahrukizade Şefik Bey'e gönderilmiş

  TLSold
 • 1868 "Yenişehir" çerçeve damga 1 ve 2 kuruş pulları ile taahhütlü olarak gönderilmiş Osmanlı zarf

Taahhüt mührü bulunmakta, Osmanlıca Edirne İki Kapılı Han'da Serbend-zâde dâmâdı Hasan Ağa-zâde Salih Efendi'ye gönderilmiş zarf

  Lot No: 3

  Lot: 3

  1868 "Yenişehir" çerçeve damga 1 ve 2 kuruş pulları ile taahhütlü olarak gönderilmiş Osmanlı zarf Taahhüt mührü bulunmakta, Osmanlıca Edirne İki Kapılı Han'da Serbend-zâde dâmâdı Hasan Ağa-zâde Salih Efendi'ye gönderilmiş zarf

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İzmir incir işçisi kadınlar, editör S. Sarantopoulos

  Lot No: 4

  Lot: 4

  Osmanlı dönemi İzmir incir işçisi kadınlar, editör S. Sarantopoulos

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İzmir Bornova İstasyon Caddesi

  Lot No: 5

  Lot: 5

  Osmanlı dönemi İzmir Bornova İstasyon Caddesi

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İzmir Konak Aya Fotini Kilisesi Artık var olmayan kilise, 1922 büyük yangında yıkılmıştır Atina Bankası ve Rumca dükkan tabelaları dikkat çekmektedir

  Lot No: 6

  Lot: 6

  Osmanlı dönemi İzmir Konak Aya Fotini Kilisesi Artık var olmayan kilise, 1922 büyük yangında yıkılmıştır Atina Bankası ve Rumca dükkan tabelaları dikkat çekmektedir

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İzmir İtalyan Okulu, editör S. Sarantopoulos

  Lot No: 7

  Lot: 7

  Osmanlı dönemi İzmir İtalyan Okulu, editör S. Sarantopoulos

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İzmir Banque d'Orient [Anadolu Bankası] Mimar İgnatios Vafiadis tarafından 1909 yıllında inşa edilmiştir

  Lot No: 8

  Lot: 8

  Osmanlı dönemi İzmir Banque d'Orient [Anadolu Bankası] Mimar İgnatios Vafiadis tarafından 1909 yıllında inşa edilmiştir

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İzmir Hollanda Protestan Kilisesi, editör S. Sarantopoulos Rum Ortodoks Cemaati tarafından faal olarak kullanılan tek kilisedir ve Büyük İzmir Yangını sırasında Aya Fotini Kilisesi’nin kül olmasının ardından 1952 yılında bu kilise 100 yıllığına kiralanmıştır.

  Lot No: 9

  Lot: 9

  Osmanlı dönemi İzmir Hollanda Protestan Kilisesi, editör S. Sarantopoulos Rum Ortodoks Cemaati tarafından faal olarak kullanılan tek kilisedir ve Büyük İzmir Yangını sırasında Aya Fotini Kilisesi’nin kül olmasının ardından 1952 yılında bu kilise 100 yıllığına kiralanmıştır.

  TLSold
 • Osmanlı dönemi İzmir Buca Rees Köşkü İzmir’in önemli Levanten ailelerinden biri olan Reesler, Bornovalı Whittal Ailesi ile birlikte İzmir’deki ilk at yarışlarını Buca’da organize etmiş, 1856’da Paradiso- Şirinyer ile Buca arasındaki bir düzlükte gerçekleştirilen at yarışlarının daha sonra düzenli bir hale getirildiği ve bu at yarışlarında Forbes, Evliyazadeler, Paterson, Alyoti, Pirokako, Giraut ve Balyozyanlar gibi ünlü ailelerin atlarını yarıştırdığı biliniyor.

  Lot No: 10

  Lot: 10

  Osmanlı dönemi İzmir Buca Rees Köşkü İzmir’in önemli Levanten ailelerinden biri olan Reesler, Bornovalı Whittal Ailesi ile birlikte İzmir’deki ilk at yarışlarını Buca’da organize etmiş, 1856’da Paradiso- Şirinyer ile Buca arasındaki bir düzlükte gerçekleştirilen at yarışlarının daha sonra düzenli bir hale getirildiği ve bu at yarışlarında Forbes, Evliyazadeler, Paterson, Alyoti, Pirokako, Giraut ve Balyozyanlar gibi ünlü ailelerin atlarını yarıştırdığı biliniyor.

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Amasya'nın görünümü, Osmanlıca "Amasya'nın manzara-i umumiyesi" yazılı

  Lot No: 11

  Lot: 11

  Osmanlı dönemi Amasya'nın görünümü, Osmanlıca "Amasya'nın manzara-i umumiyesi" yazılı

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Trabzon'da bayram kutlamaları, editör Kitabı Hamdi

  Lot No: 12

  Lot: 12

  Osmanlı dönemi Trabzon'da bayram kutlamaları, editör Kitabı Hamdi

  TLSold
 • Osmanlıca ve Fransızca Mukallid Komedyen Şükrü Bey'e Yardım Kartı: "Şarlo'nun Mukallidi: İstikbâli Parlak Bir Türk San'atkârı"

"Şükrü Bey bizim muhitimizde maalesef henüz tanınmamış bir sanatkârımızdır. Yegâne arzusu sinema artisti olmakdır. Bu da her şeyden evvel maddî imkân meselesi olduğu için bu kart mukabilinde kendisine vereceğiniz ufak bir meblağ ile yarının parlak sanatkârına yardım etmiş olacaksınız." yazılı

  Lot No: 13

  Lot: 13

  Osmanlıca ve Fransızca Mukallid Komedyen Şükrü Bey'e Yardım Kartı: "Şarlo'nun Mukallidi: İstikbâli Parlak Bir Türk San'atkârı" "Şükrü Bey bizim muhitimizde maalesef henüz tanınmamış bir sanatkârımızdır. Yegâne arzusu sinema artisti olmakdır. Bu da her şeyden evvel maddî imkân meselesi olduğu için bu kart mukabilinde kendisine vereceğiniz ufak bir meblağ ile yarının parlak sanatkârına yardım etmiş olacaksınız." yazılı

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Balıkesir Bandırma'nın görünümü, arkası Osmanlıca "Dördüncü Ordu-yu Hümayun Karargah Kumandanlığı'ndan Ömer Fevzi Bey'e gönderilmiş Postadan geçmiş, önden damgalı

  Lot No: 14

  Lot: 14

  Osmanlı dönemi Balıkesir Bandırma'nın görünümü, arkası Osmanlıca "Dördüncü Ordu-yu Hümayun Karargah Kumandanlığı'ndan Ömer Fevzi Bey'e gönderilmiş Postadan geçmiş, önden damgalı

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Selanik'de Rum çeteciler, Editör: Nicolas G. Vicopoulos-Salonique [Selânik]

  Lot No: 15

  Lot: 15

  Osmanlı dönemi Selanik'de Rum çeteciler, Editör: Nicolas G. Vicopoulos-Salonique [Selânik]

  TLSold
 • ŞİRKET-İ HAYRİYE ME'MURU hâtıra fotoğrafı

Arkası Osmanlıca "İbrahim Bey'e Şirket-i Hayriye hatıralarından" şeklinde ithaflı, 1338 tarihli

  Lot No: 16

  Lot: 16

  ŞİRKET-İ HAYRİYE ME'MURU hâtıra fotoğrafı Arkası Osmanlıca "İbrahim Bey'e Şirket-i Hayriye hatıralarından" şeklinde ithaflı, 1338 tarihli

  TLSold
 • Birinci Cihan Harbi kılıçlı liyakat madalyalı Osmanlı subayı

  Lot No: 17

  Lot: 17

  Birinci Cihan Harbi kılıçlı liyakat madalyalı Osmanlı subayı

  TLSold
 • Çanakkale [ALLAH BİZİMLE] yazılı kılıçlı Osmanlı subayı

Osmanlıca Altay Fotoğrafhanesi sahibine imzalı ve ithaflı

  Lot No: 18

  Lot: 18

  Çanakkale [ALLAH BİZİMLE] yazılı kılıçlı Osmanlı subayı Osmanlıca Altay Fotoğrafhanesi sahibine imzalı ve ithaflı

  TLSold
 • "MECİDİ NİŞANI - KILIÇLI LİYAKAT MADALYASI - ÇANAKKALE MADALYASI - DEMİR HAÇ MADALYASI" MİNYATÜR BAR madalyalı Osmanlı subayı

Osmanlıca ithaflı ve imzalı, 1335 tarihli

  Lot No: 19

  Lot: 19

  "MECİDİ NİŞANI - KILIÇLI LİYAKAT MADALYASI - ÇANAKKALE MADALYASI - DEMİR HAÇ MADALYASI" MİNYATÜR BAR madalyalı Osmanlı subayı Osmanlıca ithaflı ve imzalı, 1335 tarihli

  TLSold
 • Kalpaklı kılıçlı Osmanlı subayı

Eski Türkçe ithaflı ve imzalı

  Lot No: 20

  Lot: 20

  Kalpaklı kılıçlı Osmanlı subayı Eski Türkçe ithaflı ve imzalı

  TLSold
 • Birinci Cihan Harbi Çanakkale madalyalı Osmanlı subayı

  Lot No: 21

  Lot: 21

  Birinci Cihan Harbi Çanakkale madalyalı Osmanlı subayı

  TLSold
 • Madalya ve nişanlarıyla Osmanlı Paşası

  Lot No: 22

  Lot: 22

  Madalya ve nişanlarıyla Osmanlı Paşası

  TLSold
 • Kılıçlı liyakat madalyası ile Fahrettin [Altay] Paşa'nın orijinal fotoğrafı Fahrettin [Altay] Paşa, 

Kurtuluş Savaşı'ndaki Büyük Taarruz'dan sonra Yunan ordusunun geri çekilmesini sağlayarak İzmir'e giren 5. Süvari Kolordusunun komutanıydı.

  Lot No: 23

  Lot: 23

  Kılıçlı liyakat madalyası ile Fahrettin [Altay] Paşa'nın orijinal fotoğrafı Fahrettin [Altay] Paşa, Kurtuluş Savaşı'ndaki Büyük Taarruz'dan sonra Yunan ordusunun geri çekilmesini sağlayarak İzmir'e giren 5. Süvari Kolordusunun komutanıydı.

  TLSold
 • Fahrettin [Altay] Paşa atıyla beraber, orijinal fotoğraf

Fahrettin [Altay] Paşa, Kurtuluş Savaşı'ndaki Büyük Taarruz'dan sonra Yunan ordusunun geri çekilmesini sağlayarak İzmir'e giren 5. Süvari Kolordusunun komutanıydı.

  Lot No: 24

  Lot: 24

  Fahrettin [Altay] Paşa atıyla beraber, orijinal fotoğraf Fahrettin [Altay] Paşa, Kurtuluş Savaşı'ndaki Büyük Taarruz'dan sonra Yunan ordusunun geri çekilmesini sağlayarak İzmir'e giren 5. Süvari Kolordusunun komutanıydı.

  TLSold
 • Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyareti 

Saltanat kayığına binerken

  Lot No: 25

  Lot: 25

  Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyareti Saltanat kayığına binerken

  TLSold
 • Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyareti 

Boğazda Saltanat kayığında

  Lot No: 26

  Lot: 26

  Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyareti Boğazda Saltanat kayığında

  TLSold
 • Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyareti 

Boğazda Saltanat kayığında

  Lot No: 27

  Lot: 27

  Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyareti Boğazda Saltanat kayığında

  TLSold
 • Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyareti 

Tarabya'da Alman Askeri Mezarlığı'nda

  Lot No: 28

  Lot: 28

  Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyareti Tarabya'da Alman Askeri Mezarlığı'nda

  TLSold
 • Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyareti 

Alman Mareşal Goltz Paşa'nın mezarı

  Lot No: 29

  Lot: 29

  Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyareti Alman Mareşal Goltz Paşa'nın mezarı

  TLSold
 • Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyareti

  Lot No: 30

  Lot: 30

  Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyareti

  TLSold
 • Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyareti

Yavuz gemisinde

  Lot No: 31

  Lot: 31

  Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyareti Yavuz gemisinde

  TLSold
 • Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyaret

Enver Paşa ile Çanakkale'de kazanılan zaferi dinlerken

  Lot No: 32

  Lot: 32

  Alman İmparatoru II.Wilhelm'in Birinci Cihan Harbi sırasında yaptığı 1917 yılı İstanbul ziyaret Enver Paşa ile Çanakkale'de kazanılan zaferi dinlerken

  TLSold
 • İkinci Cihan Harbi Alman Nazi 25.Yıl Sadakat Madalyası, orijinal kutusunda

4 cm

  Lot No: 33

  Lot: 33

  İkinci Cihan Harbi Alman Nazi 25.Yıl Sadakat Madalyası, orijinal kutusunda 4 cm

  TLSold
 • İkinci Cihan Harbi Alman Nazi Kılıçlı Savaş Liyakat Madalyası 1939

5 cm

  Lot No: 34

  Lot: 34

  İkinci Cihan Harbi Alman Nazi Kılıçlı Savaş Liyakat Madalyası 1939 5 cm

  TLSold
 • 1936 Alman Nazi 1 Mayıs İşçi Günü rozeti

4 cm

  Lot No: 35

  Lot: 35

  1936 Alman Nazi 1 Mayıs İşçi Günü rozeti 4 cm

  TLSold
 • 1935 Alman Nazi 1 Mayıs İşçi Günü rozeti

5 cm

  Lot No: 36

  Lot: 36

  1935 Alman Nazi 1 Mayıs İşçi Günü rozeti 5 cm

  TLSold
 • Birinci Cihan Harbi Belçika Kızıl Haç Kan Bağışı Madalyası ve 2 adet minyatür madalyası ile beraber orijinal kutusunda

4 cm

  Lot No: 37

  Lot: 37

  Birinci Cihan Harbi Belçika Kızıl Haç Kan Bağışı Madalyası ve 2 adet minyatür madalyası ile beraber orijinal kutusunda 4 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Devlet Demiryolları çalışanı yaka brövesi

5 cm

  Lot No: 38

  Lot: 38

  Osmanlı dönemi Devlet Demiryolları çalışanı yaka brövesi 5 cm

  TLSold
 • Chemin de Fer tren hattının geçtiği rotayı gösterir 1928 tarihli harita

Arka kısmında Constantinople ofis bilgileri yer almaktadır

  Lot No: 39

  Lot: 39

  Chemin de Fer tren hattının geçtiği rotayı gösterir 1928 tarihli harita Arka kısmında Constantinople ofis bilgileri yer almaktadır

  TLSold
 • Fransızca "Conseil D'Administration de la dette publique Ottomane"

Osmanlı Demiryolları ile ilgili kamu borç yönetim kurulu tablosu, 1914 tarihli

30x44 cm

  Lot No: 40

  Lot: 40

  Fransızca "Conseil D'Administration de la dette publique Ottomane" Osmanlı Demiryolları ile ilgili kamu borç yönetim kurulu tablosu, 1914 tarihli 30x44 cm

  TLSold
 • Osmanlıca ve Fransızca "Şehremaneti Tramvay Derûnunda Köprü Müruriye Bileti", 10 Para değerinde

9x6 cm

  Lot No: 41

  Lot: 41

  Osmanlıca ve Fransızca "Şehremaneti Tramvay Derûnunda Köprü Müruriye Bileti", 10 Para değerinde 9x6 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Musavver Ahşam [Akşam] Şimendiferi" Gazetesinin İlk Sayısı,

"Bir daha emsâli çıkmaz/ Mündericatı asla can sıkmaz", 

Ağustos 1324 tarihli, Birinci Sene Numara 1

27x42 cm

  Lot No: 42

  Lot: 42

  Osmanlıca "Musavver Ahşam [Akşam] Şimendiferi" Gazetesinin İlk Sayısı, "Bir daha emsâli çıkmaz/ Mündericatı asla can sıkmaz", Ağustos 1324 tarihli, Birinci Sene Numara 1 27x42 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi Muhâsebât Dairesi" yazılı etiket, 

11x8 cm

  Lot No: 43

  Lot: 43

  Osmanlıca "Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi Muhâsebât Dairesi" yazılı etiket, 11x8 cm

  TLSold
 • Demiryolları C.F.O.A. [Chemins de Fer Ottomans d'Anatolie -Osmanlı Anadolu Demiryolları] yazılı deri kimlik kabı

  Lot No: 44

  Lot: 44

  Demiryolları C.F.O.A. [Chemins de Fer Ottomans d'Anatolie -Osmanlı Anadolu Demiryolları] yazılı deri kimlik kabı

  TLSold
 • İstanbul Umumi Meclisi azalarından Baha Bey'e verilmiş 1935 tarihli İstanbul Tramvay Şirketi kimlik

8x10 cm

  Lot No: 45

  Lot: 45

  İstanbul Umumi Meclisi azalarından Baha Bey'e verilmiş 1935 tarihli İstanbul Tramvay Şirketi kimlik 8x10 cm

  TLSold
 • Navigazione Generale İtaliana Şirketi [Kuruluşu 1881] Constantinople ofisinde 17 Nisan 1891 tarihinde Nilo Vapuru kaptanı ile ilgili ve Constantinople Konsolos onaylı doküman, 21x28 cm

Bu vapur şirketleri önce Ege ve Akdeniz içerisinde, daha sonra da tüm dünyada yolcu, yük ve posta taşımacılığı hizmeti vermiştir.

22x30 cm

  Lot No: 46

  Lot: 46

  Navigazione Generale İtaliana Şirketi [Kuruluşu 1881] Constantinople ofisinde 17 Nisan 1891 tarihinde Nilo Vapuru kaptanı ile ilgili ve Constantinople Konsolos onaylı doküman, 21x28 cm Bu vapur şirketleri önce Ege ve Akdeniz içerisinde, daha sonra da tüm dünyada yolcu, yük ve posta taşımacılığı hizmeti vermiştir. 22x30 cm

  TLSold
 • Denizyolları Boğaziçi Hattı, İstinye Tersanesi'nde görevli zata ait 2.mevki parasız seyahat kartı, 11x8 cm

  Lot No: 47

  Lot: 47

  Denizyolları Boğaziçi Hattı, İstinye Tersanesi'nde görevli zata ait 2.mevki parasız seyahat kartı, 11x8 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Liman Dâhilinde İşleyen Vapurlarla Talimat Muhtırası"

Şirket-i Hayriye'nin Beykoz iskelesindeki vapuru için verilmiş, 1331 tarihli, 17x24 cm

  Lot No: 48

  Lot: 48

  Osmanlıca "Liman Dâhilinde İşleyen Vapurlarla Talimat Muhtırası" Şirket-i Hayriye'nin Beykoz iskelesindeki vapuru için verilmiş, 1331 tarihli, 17x24 cm

  TLSold
 • Türkiye Seyrisefain İdaresi, Göztepe Türk Koleji talebesine mahsus 1932 tarihli vapur pasosu, 9x16 cm

  Lot No: 49

  Lot: 49

  Türkiye Seyrisefain İdaresi, Göztepe Türk Koleji talebesine mahsus 1932 tarihli vapur pasosu, 9x16 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Mercan Sultanisi'nden Hikmet isimli talebeye ait Şirket-i Hayriye pasosu, Osmanlıca "İdare-i Şirket-i Hayriye" yazılı, 10x13 cm

  Lot No: 50

  Lot: 50

  Osmanlıca Mercan Sultanisi'nden Hikmet isimli talebeye ait Şirket-i Hayriye pasosu, Osmanlıca "İdare-i Şirket-i Hayriye" yazılı, 10x13 cm

  TLSold
 • Şirket-i Hayriye [Schirket-Hairie] vapur hattının 1912 tarihli büyük boy tarifesi

Almanca, 13 October 1912, hâliyle, 35x48 cm

  Lot No: 51

  Lot: 51

  Şirket-i Hayriye [Schirket-Hairie] vapur hattının 1912 tarihli büyük boy tarifesi Almanca, 13 October 1912, hâliyle, 35x48 cm

  TLSold
 • Osmanlıca ve Fransızca "ŞİRKETİ HAYRİYE" yazılı kol düğmesi

2 cm

  Lot No: 52

  Lot: 52

  Osmanlıca ve Fransızca "ŞİRKETİ HAYRİYE" yazılı kol düğmesi 2 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Memurin-i Adliye [Adliye Memurları] İktisad Sandığı Nizamnâmesi ve Hisse Senedi 

1 Mart 1328, Hissedar İsmi: Kalem-i Mahsusa Mümeyyizi Reşid Bey Efendi, 1328 tarihli

14x20 cm

  Lot No: 53

  Lot: 53

  Osmanlıca Memurin-i Adliye [Adliye Memurları] İktisad Sandığı Nizamnâmesi ve Hisse Senedi 1 Mart 1328, Hissedar İsmi: Kalem-i Mahsusa Mümeyyizi Reşid Bey Efendi, 1328 tarihli 14x20 cm

  TLSold
 • Osmanlıca ve Fransızca İttihad Seyr-i Sefâin Anonim Şirketi'ne ait iki Osmanlı lirası değerinde hisse senedi, 1327 tarihli, 27x46 cm

  Lot No: 54

  Lot: 54

  Osmanlıca ve Fransızca İttihad Seyr-i Sefâin Anonim Şirketi'ne ait iki Osmanlı lirası değerinde hisse senedi, 1327 tarihli, 27x46 cm

  TLSold
 • Osmanlıca ve Fransızca Osmanlı Anonim Şirket-i Müteşebbisesi'ne ait beş lira değerinde hisse senedi, 1329 tarihli, 24x39 cm

  Lot No: 55

  Lot: 55

  Osmanlıca ve Fransızca Osmanlı Anonim Şirket-i Müteşebbisesi'ne ait beş lira değerinde hisse senedi, 1329 tarihli, 24x39 cm

  TLSold
 • Osmanlıca ve Fransızca Osmanlı Anonim Şirket-i Müteşebbisesi'ne ait bir lira değerinde hisse senedi, 1329 tarihli, 24x39 cm

  Lot No: 56

  Lot: 56

  Osmanlıca ve Fransızca Osmanlı Anonim Şirket-i Müteşebbisesi'ne ait bir lira değerinde hisse senedi, 1329 tarihli, 24x39 cm

  TLSold
 • Münir Nureddin [Selçuk] Bey - Tanburî Cemil-zâde Mes'ud [Cemil] Beyler

OSMANLICA "Hicaz Gazel: Ey Gamze Söyle / Nikriz Şarkı: Gönül Ne İçin"
POLYDOR RECORD / 1927

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 57

  Lot: 57

  Münir Nureddin [Selçuk] Bey - Tanburî Cemil-zâde Mes'ud [Cemil] Beyler OSMANLICA "Hicaz Gazel: Ey Gamze Söyle / Nikriz Şarkı: Gönül Ne İçin" POLYDOR RECORD / 1927 TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Münir Nureddin [Selçuk] Bey - Nısfiye İhsan Aziz Bey

OSMANLICA "Segâh Gazel: Kalbim Zemin-i Aşk / Hicaz Şarkı: Bakın bâd-ı semum"
POLYDOR RECORD / 1927

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 58

  Lot: 58

  Münir Nureddin [Selçuk] Bey - Nısfiye İhsan Aziz Bey OSMANLICA "Segâh Gazel: Kalbim Zemin-i Aşk / Hicaz Şarkı: Bakın bâd-ı semum" POLYDOR RECORD / 1927 TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Hânende Münir Nureddin [Selçuk] ve Kemânî Cevdet Beyler

OSMANLICA "Sabâ Gazel: Yâ Rab Ne Eksilirdi / Hüseyni Gazel: Her zaman piş-i nigâhımda"
POLYDOR RECORD / 1927 

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 59

  Lot: 59

  Hânende Münir Nureddin [Selçuk] ve Kemânî Cevdet Beyler OSMANLICA "Sabâ Gazel: Yâ Rab Ne Eksilirdi / Hüseyni Gazel: Her zaman piş-i nigâhımda" POLYDOR RECORD / 1927 TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Riyâset-i Cumhur Orkestrası - Orchestra du Président de La Républica Turque

OSMANLICA "Rast Peşrevi Birinci Kısım / Rast Peşrevi İkinci Kısım"
HIS MASTER'S VOICE 

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 60

  Lot: 60

  Riyâset-i Cumhur Orkestrası - Orchestra du Président de La Républica Turque OSMANLICA "Rast Peşrevi Birinci Kısım / Rast Peşrevi İkinci Kısım" HIS MASTER'S VOICE TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Fikriye Hanım [Fikrié Hanoum]

OSMANLICA "Hicaz Şarkı: Öpeyim Ağzını Gel/ Kürdilihicazkâr Şarkı: Bir Gün Olur Okşar Dili
HIS MASTER'S VOICE

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 61

  Lot: 61

  Fikriye Hanım [Fikrié Hanoum] OSMANLICA "Hicaz Şarkı: Öpeyim Ağzını Gel/ Kürdilihicazkâr Şarkı: Bir Gün Olur Okşar Dili HIS MASTER'S VOICE TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • İstanbul Türk Ocağı [Stamboul Turk Odjaghi]

OSMANLICA "Şehnaz Şarkı: Gönül Durmaz/ Karcığar Şarkı: Girdi Gönül Aşk Yoluna"
HIS MASTER'S VOICE 

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 62

  Lot: 62

  İstanbul Türk Ocağı [Stamboul Turk Odjaghi] OSMANLICA "Şehnaz Şarkı: Gönül Durmaz/ Karcığar Şarkı: Girdi Gönül Aşk Yoluna" HIS MASTER'S VOICE TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • İstanbul Türk Ocağı [Stamboul Turk Odjaghi]

OSMANLICA "Şehnaz Pûselik Şarkı: Bir Nev-Civandır/ Hisar Pûselik Şarkı: Vuslata Nâil"
HIS MASTER'S VOICE 

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 63

  Lot: 63

  İstanbul Türk Ocağı [Stamboul Turk Odjaghi] OSMANLICA "Şehnaz Pûselik Şarkı: Bir Nev-Civandır/ Hisar Pûselik Şarkı: Vuslata Nâil" HIS MASTER'S VOICE TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Hâfız Yaşar Bey [Haffouz Jachar Bey] 

OSMANLICA "Hüzzam Şarkı: Endâmın hayâlin/ Hüzzam Şarkı: Soldum artık"
ORFEON RECORD

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 64

  Lot: 64

  Hâfız Yaşar Bey [Haffouz Jachar Bey] OSMANLICA "Hüzzam Şarkı: Endâmın hayâlin/ Hüzzam Şarkı: Soldum artık" ORFEON RECORD TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Hâfız Yaşar Bey [Haffouz Yachar Bey]

OSMANLICA "Hüzzam Şarkı: Bir rivâyet / Hüzzam Şarkı: Bilirim daha"
ORFEON RECORD

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 65

  Lot: 65

  Hâfız Yaşar Bey [Haffouz Yachar Bey] OSMANLICA "Hüzzam Şarkı: Bir rivâyet / Hüzzam Şarkı: Bilirim daha" ORFEON RECORD TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • İstanbul Türk Ocağı [Stamboul Turk Odjaghi]

OSMANLICA "Benli Hasan Ağa'nın Rast Peşrevi/ Suznâk Şarkı: Vakf-ı rah-ı aşkın etmişken"
HIS MASTER'S VOICE

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 66

  Lot: 66

  İstanbul Türk Ocağı [Stamboul Turk Odjaghi] OSMANLICA "Benli Hasan Ağa'nın Rast Peşrevi/ Suznâk Şarkı: Vakf-ı rah-ı aşkın etmişken" HIS MASTER'S VOICE TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Mustafa Bey [Moustafa Bey]

OSMANLICA "Hüseynî Taksim [Rebab ile] / Hicaz Taksim [Rebab ile]"
HIS MASTER'S VOICE

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 67

  Lot: 67

  Mustafa Bey [Moustafa Bey] OSMANLICA "Hüseynî Taksim [Rebab ile] / Hicaz Taksim [Rebab ile]" HIS MASTER'S VOICE TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • S. Abdelhay [Salih Abdülhayy]

ARAPÇA "El Asfour and el-Masriya" 
COLUMBIA 

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 68

  Lot: 68

  S. Abdelhay [Salih Abdülhayy] ARAPÇA "El Asfour and el-Masriya" COLUMBIA TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Tahsin Bey [Artist Tahsin Bey] - Hâfız Ahmed Efendi [Haffouz Ahmet Effendi]

OSMANLICA Sabâ Taksim [Tanbur ile] / Hüseyni Gazel: Evvelce Hüda'yı
ODEON 

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 69

  Lot: 69

  Tahsin Bey [Artist Tahsin Bey] - Hâfız Ahmed Efendi [Haffouz Ahmet Effendi] OSMANLICA Sabâ Taksim [Tanbur ile] / Hüseyni Gazel: Evvelce Hüda'yı ODEON TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Ahmed Celâl - Hüseyin Ferid [Alnar] - Ahmed Cevdet [Çağla]

OSMANLICA "Uşşak Gazel: Cevr-i mu'tadın beni/ Nihâvend Gazel: Ne beyân-ı hâle cüret"
POLYDOR RECORD / 1927

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 70

  Lot: 70

  Ahmed Celâl - Hüseyin Ferid [Alnar] - Ahmed Cevdet [Çağla] OSMANLICA "Uşşak Gazel: Cevr-i mu'tadın beni/ Nihâvend Gazel: Ne beyân-ı hâle cüret" POLYDOR RECORD / 1927 TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Hânende İbrahim Efendi [Hanendé Ibrahim Effendi]

OSMANLICA "Acemaşîran Şarkı: Bir yeşil göz [Piyano ile]/ Rast Şarkı: Muhabbet Nazlı"
ORFEON RECORD 

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 71

  Lot: 71

  Hânende İbrahim Efendi [Hanendé Ibrahim Effendi] OSMANLICA "Acemaşîran Şarkı: Bir yeşil göz [Piyano ile]/ Rast Şarkı: Muhabbet Nazlı" ORFEON RECORD TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Dârü'l-elhân Hey'eti tarafından [Conservatoire Turc Instrumental]

OSMANLICA "Dârü'l-elhân Külliyâtından: Gülizar Saz Semâîsi [Tanbûrî İsak Ağa'nın] / Gülizar Peşrevi [Tanbûrî İsak Ağa'nın] 
COLUMBIA Taş Plak [78'lik]

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 72

  Lot: 72

  Dârü'l-elhân Hey'eti tarafından [Conservatoire Turc Instrumental] OSMANLICA "Dârü'l-elhân Külliyâtından: Gülizar Saz Semâîsi [Tanbûrî İsak Ağa'nın] / Gülizar Peşrevi [Tanbûrî İsak Ağa'nın] COLUMBIA Taş Plak [78'lik] TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Hânende İbrahim Efendi [Hanendé Ibrahim Effendi]

OSMANLICA "Hüseynî Şarkı: Beni her görüşde / Hüseynî Şarkı: Zevkim hevesi"
ORFEON RECORD 

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 73

  Lot: 73

  Hânende İbrahim Efendi [Hanendé Ibrahim Effendi] OSMANLICA "Hüseynî Şarkı: Beni her görüşde / Hüseynî Şarkı: Zevkim hevesi" ORFEON RECORD TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Dârütta'lim-i Musiki Hey'eti [Conservatoire Turc]

OSMANLICA "Udi Fahri [Kopuz] Bey'in Leylâ Birinci Kısım ve İkinci Kısım"
ODEON

Dârütta'lim-i Musiki Heyeti, 1912 yılında bestekâr ve ud sanatçısı Fahri Bey (Kopuz) yönetiminde Şehzadebaşı’nda faaliyetine başladı. Amacı Türk mûsikisini geliştirmek, ses ve saz sanatkârları yetiştirmek olan cemiyetin kurucuları Fahri Bey, kemanî ve piyanist Reşad Bey (Erer), neyzen İhsan Aziz Bey ve kanunî Âmâ Nâzım’dır. Dârütta‘lîm-i Mûsikī’nin kurucuları dışındaki ilk üyeleri arasında neyzen İhsan Bey, kemanî ve tanburî Ömer Bey, tanburî Ahmed Neş’et Bey, kemanî ve ûdî Hâşim Bey, hânende Sıdkı ve Hâfız Memduh (İmre) beylerle hânende Arap Cemal Bey (Câlân) bulunmaktadır.

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 74

  Lot: 74

  Dârütta'lim-i Musiki Hey'eti [Conservatoire Turc] OSMANLICA "Udi Fahri [Kopuz] Bey'in Leylâ Birinci Kısım ve İkinci Kısım" ODEON Dârütta'lim-i Musiki Heyeti, 1912 yılında bestekâr ve ud sanatçısı Fahri Bey (Kopuz) yönetiminde Şehzadebaşı’nda faaliyetine başladı. Amacı Türk mûsikisini geliştirmek, ses ve saz sanatkârları yetiştirmek olan cemiyetin kurucuları Fahri Bey, kemanî ve piyanist Reşad Bey (Erer), neyzen İhsan Aziz Bey ve kanunî Âmâ Nâzım’dır. Dârütta‘lîm-i Mûsikī’nin kurucuları dışındaki ilk üyeleri arasında neyzen İhsan Bey, kemanî ve tanburî Ömer Bey, tanburî Ahmed Neş’et Bey, kemanî ve ûdî Hâşim Bey, hânende Sıdkı ve Hâfız Memduh (İmre) beylerle hânende Arap Cemal Bey (Câlân) bulunmaktadır. TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Hâfız Sâdeddin [Kaynak] Efendi [Haffouz Saadettin Effendi] - Dârütta'lim-i Musiki Hey'eti

OSMANLICA "Tâhir Pûselik Gazel [Kanun ile]: Pür-şu'le olup / Mehtâbiye [Mehmed Baha Bey'in]"
ODEON 

Dârütta'lim-i Musiki Heyeti, 1912 yılında bestekâr ve ud sanatçısı Fahri Bey (Kopuz) yönetiminde Şehzadebaşı’nda faaliyetine başladı. Amacı Türk mûsikisini geliştirmek, ses ve saz sanatkârları yetiştirmek olan cemiyetin kurucuları Fahri Bey, kemanî ve piyanist Reşad Bey (Erer), neyzen İhsan Aziz Bey ve kanunî Âmâ Nâzım’dır. Dârütta‘lîm-i Mûsikī’nin kurucuları dışındaki ilk üyeleri arasında neyzen İhsan Bey, kemanî ve tanburî Ömer Bey, tanburî Ahmed Neş’et Bey, kemanî ve ûdî Hâşim Bey, hânende Sıdkı ve Hâfız Memduh (İmre) beylerle hânende Arap Cemal Bey (Câlân) bulunmaktadır.

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 75

  Lot: 75

  Hâfız Sâdeddin [Kaynak] Efendi [Haffouz Saadettin Effendi] - Dârütta'lim-i Musiki Hey'eti OSMANLICA "Tâhir Pûselik Gazel [Kanun ile]: Pür-şu'le olup / Mehtâbiye [Mehmed Baha Bey'in]" ODEON Dârütta'lim-i Musiki Heyeti, 1912 yılında bestekâr ve ud sanatçısı Fahri Bey (Kopuz) yönetiminde Şehzadebaşı’nda faaliyetine başladı. Amacı Türk mûsikisini geliştirmek, ses ve saz sanatkârları yetiştirmek olan cemiyetin kurucuları Fahri Bey, kemanî ve piyanist Reşad Bey (Erer), neyzen İhsan Aziz Bey ve kanunî Âmâ Nâzım’dır. Dârütta‘lîm-i Mûsikī’nin kurucuları dışındaki ilk üyeleri arasında neyzen İhsan Bey, kemanî ve tanburî Ömer Bey, tanburî Ahmed Neş’et Bey, kemanî ve ûdî Hâşim Bey, hânende Sıdkı ve Hâfız Memduh (İmre) beylerle hânende Arap Cemal Bey (Câlân) bulunmaktadır. TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Hâfız Ahmed Bey [Hafouz Ahmed Bey] 

OSMANLICA "Mahur Şarkı: Nahl-i emelim / Nevâ Gazel: Ben nasıl âh etmeyeyim"
ODEON 

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 76

  Lot: 76

  Hâfız Ahmed Bey [Hafouz Ahmed Bey] OSMANLICA "Mahur Şarkı: Nahl-i emelim / Nevâ Gazel: Ben nasıl âh etmeyeyim" ODEON TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Hâfız Ahmed Bey [Hafouz Ahmed Bey] 

OSMANLICA "Hicaz-Nevâ Gazel [Keman ile]: Kıskandı kader / Hicaz Şarkı: Âteş-i sûzan-ı firkat"
ODEON 

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 77

  Lot: 77

  Hâfız Ahmed Bey [Hafouz Ahmed Bey] OSMANLICA "Hicaz-Nevâ Gazel [Keman ile]: Kıskandı kader / Hicaz Şarkı: Âteş-i sûzan-ı firkat" ODEON TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Hâfız Ahmed Bey [Hafouz Ahmed Bey] 

OSMANLICA "Rast Şarkı: Bir gönlüme bir hâl-i perişânıma / Nevâ Rast Gazel"
ODEON 

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 78

  Lot: 78

  Hâfız Ahmed Bey [Hafouz Ahmed Bey] OSMANLICA "Rast Şarkı: Bir gönlüme bir hâl-i perişânıma / Nevâ Rast Gazel" ODEON TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Dârütta'lim-i Musiki Hey'eti 

OSMANLICA "Nesterenden Mehtâb Parçası [Mehmed Baha] / Aşk ateşi [Hacı Ârif]"
POLYDOR RECORD

Dârütta'lim-i Musiki Heyeti, 1912 yılında bestekâr ve ud sanatçısı Fahri Bey (Kopuz) yönetiminde Şehzadebaşı’nda faaliyetine başladı. Amacı Türk mûsikisini geliştirmek, ses ve saz sanatkârları yetiştirmek olan cemiyetin kurucuları Fahri Bey, kemanî ve piyanist Reşad Bey (Erer), neyzen İhsan Aziz Bey ve kanunî Âmâ Nâzım’dır. Dârütta‘lîm-i Mûsikī’nin kurucuları dışındaki ilk üyeleri arasında neyzen İhsan Bey, kemanî ve tanburî Ömer Bey, tanburî Ahmed Neş’et Bey, kemanî ve ûdî Hâşim Bey, hânende Sıdkı ve Hâfız Memduh (İmre) beylerle hânende Arap Cemal Bey (Câlân) bulunmaktadır. 

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 79

  Lot: 79

  Dârütta'lim-i Musiki Hey'eti OSMANLICA "Nesterenden Mehtâb Parçası [Mehmed Baha] / Aşk ateşi [Hacı Ârif]" POLYDOR RECORD Dârütta'lim-i Musiki Heyeti, 1912 yılında bestekâr ve ud sanatçısı Fahri Bey (Kopuz) yönetiminde Şehzadebaşı’nda faaliyetine başladı. Amacı Türk mûsikisini geliştirmek, ses ve saz sanatkârları yetiştirmek olan cemiyetin kurucuları Fahri Bey, kemanî ve piyanist Reşad Bey (Erer), neyzen İhsan Aziz Bey ve kanunî Âmâ Nâzım’dır. Dârütta‘lîm-i Mûsikī’nin kurucuları dışındaki ilk üyeleri arasında neyzen İhsan Bey, kemanî ve tanburî Ömer Bey, tanburî Ahmed Neş’et Bey, kemanî ve ûdî Hâşim Bey, hânende Sıdkı ve Hâfız Memduh (İmre) beylerle hânende Arap Cemal Bey (Câlân) bulunmaktadır. TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Dârütta'lim Musiki Hey'eti'nden Kanunî Hasan Ferid [Alnar] Bey

OSMANLICA "Kanun ile Ferah-fezâ taksim / Kanun ile Sabâ taksim"
POLYDOR RECORD

Dârütta'lim-i Musiki Heyeti, 1912 yılında bestekâr ve ud sanatçısı Fahri Bey (Kopuz) yönetiminde Şehzadebaşı’nda faaliyetine başladı. Amacı Türk mûsikisini geliştirmek, ses ve saz sanatkârları yetiştirmek olan cemiyetin kurucuları Fahri Bey, kemanî ve piyanist Reşad Bey (Erer), neyzen İhsan Aziz Bey ve kanunî Âmâ Nâzım’dır. Dârütta‘lîm-i Mûsikī’nin kurucuları dışındaki ilk üyeleri arasında neyzen İhsan Bey, kemanî ve tanburî Ömer Bey, tanburî Ahmed Neş’et Bey, kemanî ve ûdî Hâşim Bey, hânende Sıdkı ve Hâfız Memduh (İmre) beylerle hânende Arap Cemal Bey (Câlân) bulunmaktadır.

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 80

  Lot: 80

  Dârütta'lim Musiki Hey'eti'nden Kanunî Hasan Ferid [Alnar] Bey OSMANLICA "Kanun ile Ferah-fezâ taksim / Kanun ile Sabâ taksim" POLYDOR RECORD Dârütta'lim-i Musiki Heyeti, 1912 yılında bestekâr ve ud sanatçısı Fahri Bey (Kopuz) yönetiminde Şehzadebaşı’nda faaliyetine başladı. Amacı Türk mûsikisini geliştirmek, ses ve saz sanatkârları yetiştirmek olan cemiyetin kurucuları Fahri Bey, kemanî ve piyanist Reşad Bey (Erer), neyzen İhsan Aziz Bey ve kanunî Âmâ Nâzım’dır. Dârütta‘lîm-i Mûsikī’nin kurucuları dışındaki ilk üyeleri arasında neyzen İhsan Bey, kemanî ve tanburî Ömer Bey, tanburî Ahmed Neş’et Bey, kemanî ve ûdî Hâşim Bey, hânende Sıdkı ve Hâfız Memduh (İmre) beylerle hânende Arap Cemal Bey (Câlân) bulunmaktadır. TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Hânende İbrahim Efendi [Hanendé Ibrahim Effendi]

OSMANLICA "Hüzzam Şarkı: Müştekidir / Hüzzam Şarkı: Sakladım söylemedim"
ORFEON RECORD 

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 81

  Lot: 81

  Hânende İbrahim Efendi [Hanendé Ibrahim Effendi] OSMANLICA "Hüzzam Şarkı: Müştekidir / Hüzzam Şarkı: Sakladım söylemedim" ORFEON RECORD TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Hânende İbrahim Efendi [Hanendé Ibrahim Effendi]

OSMANLICA "Hüseyni Şarkı: Durmadan Aylar Geçer"
ORFEON RECORD

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 82

  Lot: 82

  Hânende İbrahim Efendi [Hanendé Ibrahim Effendi] OSMANLICA "Hüseyni Şarkı: Durmadan Aylar Geçer" ORFEON RECORD TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Hânende İbrahim Efendi [Hanendé Ibrahim Effendi]

OSMANLICA "Hicaz Şarkı: Ağyar ile ben / Hicaz Şarkı: Cevr-i hicrin" 
ORFEON RECORD 

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 83

  Lot: 83

  Hânende İbrahim Efendi [Hanendé Ibrahim Effendi] OSMANLICA "Hicaz Şarkı: Ağyar ile ben / Hicaz Şarkı: Cevr-i hicrin" ORFEON RECORD TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Hânende İbrahim Efendi [Hanendé Ibrahim Effendi]

OSMANLICA "Segâh Şarkı: Aşk-ı mes'udumuzu / Hüzzam Şarkı: Ruhunda bu şeb" 
ORFEON RECORD

TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  Lot No: 84

  Lot: 84

  Hânende İbrahim Efendi [Hanendé Ibrahim Effendi] OSMANLICA "Segâh Şarkı: Aşk-ı mes'udumuzu / Hüzzam Şarkı: Ruhunda bu şeb" ORFEON RECORD TAŞ PLAKLAR KARGO YAPILMAYACAKTIR

  TLSold
 • Osmanlıca SAKARYA MARŞI-HÜZZAM KANTO, Bestekârı: Ahmed Cemâleddin Bey, Güfte: Vedad Örfi Bey, Kudmani-zade Şamlı İskender yayını matbu nota, İstanbul

Hüzzam Kanto'nun bestekârı ise Kemanî Serkis Efendi'dir. Kantonun ismi ise "Vefâsız Çıkdı"dır.
15x21 cm

  Lot No: 85

  Lot: 85

  Osmanlıca SAKARYA MARŞI-HÜZZAM KANTO, Bestekârı: Ahmed Cemâleddin Bey, Güfte: Vedad Örfi Bey, Kudmani-zade Şamlı İskender yayını matbu nota, İstanbul Hüzzam Kanto'nun bestekârı ise Kemanî Serkis Efendi'dir. Kantonun ismi ise "Vefâsız Çıkdı"dır. 15x21 cm

  TLSold
 • Osmanlıca MUSTAFA KEMÂL PAŞA MARŞI-TURNA MARŞI, Bestekârı: Kemânî Aleksi Usta, Udcu Kudmanizade Şamlı İskender yayını matbu nota, İstanbul

15x21 cm

  Lot No: 86

  Lot: 86

  Osmanlıca MUSTAFA KEMÂL PAŞA MARŞI-TURNA MARŞI, Bestekârı: Kemânî Aleksi Usta, Udcu Kudmanizade Şamlı İskender yayını matbu nota, İstanbul 15x21 cm

  TLSold
 • Osmanlıca KADINLIK MARŞI "Yüksel ey kadınlık âli analık/ Size ulvilik makamı lâyık", Udcu Şamlı İskender yayımı matbu nota, İstanbul

Ayrıca Garbis Efendi'nin "Hicranımı ger söyler isem" mısraıyla başlayan Hicaz makamındaki eseri de yer almaktadır.
15x21 cm

  Lot No: 87

  Lot: 87

  Osmanlıca KADINLIK MARŞI "Yüksel ey kadınlık âli analık/ Size ulvilik makamı lâyık", Udcu Şamlı İskender yayımı matbu nota, İstanbul Ayrıca Garbis Efendi'nin "Hicranımı ger söyler isem" mısraıyla başlayan Hicaz makamındaki eseri de yer almaktadır. 15x21 cm

  TLSold
 • Osmanlıca İSTİKLAL MARŞI, Bestekârı: Muallim Kâzım [Uz] Bey, Kudmanizade Şamlı İskender yayını matbu yayını, İstanbul

15x21 cm

  Lot No: 88

  Lot: 88

  Osmanlıca İSTİKLAL MARŞI, Bestekârı: Muallim Kâzım [Uz] Bey, Kudmanizade Şamlı İskender yayını matbu yayını, İstanbul 15x21 cm

  TLSold
 • Osmanlıca MUSTAFA KEMÂL PAŞA MARŞI-AKŞAM ERDİ YİNE SULAR KARARDI, Kudmanizade Şamlı İskender yayını matbu nota, İstanbul

Mustafa Kemal Paşa Marşı'nın yanında Rahmi Bey'in Hicaz eseri "Akşam Erdi Sular Karardı" mısraıyla başlayan eserinin de notası mevcuttur. 15x21 cm

  Lot No: 89

  Lot: 89

  Osmanlıca MUSTAFA KEMÂL PAŞA MARŞI-AKŞAM ERDİ YİNE SULAR KARARDI, Kudmanizade Şamlı İskender yayını matbu nota, İstanbul Mustafa Kemal Paşa Marşı'nın yanında Rahmi Bey'in Hicaz eseri "Akşam Erdi Sular Karardı" mısraıyla başlayan eserinin de notası mevcuttur. 15x21 cm

  TLSold
 • İstiklâl Marşımızın bestekârı OSMAN ZEKİ ÜNGÖR'den İMZALI "İSTİKLÂL MARŞI", 

Hakimiyet-i Milliye Matbaası, Ankara, 1932 tarihli

25x31 cm

  Lot No: 90

  Lot: 90

  İstiklâl Marşımızın bestekârı OSMAN ZEKİ ÜNGÖR'den İMZALI "İSTİKLÂL MARŞI", Hakimiyet-i Milliye Matbaası, Ankara, 1932 tarihli 25x31 cm

  TLSold
 • İZMİR MARŞI, Bestekârı Mehmed Ali Bey

İskender Kutmani Müzik Evi, 25x34 cm

  Lot No: 91

  Lot: 91

  İZMİR MARŞI, Bestekârı Mehmed Ali Bey İskender Kutmani Müzik Evi, 25x34 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Matbu Nota "SEFER TÜRKÜSÜ", 

Şark Musiki Cemiyeti Reisi Ali Rifat [Çağatay], Hilâl Matbaası

25x36 cm

  Lot No: 92

  Lot: 92

  Osmanlıca Matbu Nota "SEFER TÜRKÜSÜ", Şark Musiki Cemiyeti Reisi Ali Rifat [Çağatay], Hilâl Matbaası 25x36 cm

  TLSold
 • Ermeni tiyatro oyuncuları 3 adet büyük boy fotoğraf, 

Ermenice yazılı, fotoğrafların herbiri 23x18 cm

  Lot No: 93

  Lot: 93

  Ermeni tiyatro oyuncuları 3 adet büyük boy fotoğraf, Ermenice yazılı, fotoğrafların herbiri 23x18 cm

  TLSold
 • Güzel San'atlar Mektebi Müdürü Ressam Nâmık İsmail'in eşi Mediha Hanım tarafından Namık İsmail Bey'e İstanbul Asliye Mahkemesi Üçüncü Hukuk Dairesi'ne müracaatla açtığı boşanma dâvasına ait evrak, 

Namık İsmail ıslak imzalı,1935 tarihli, 22x35 cm

Türk Ressam Namık İsmail, 1890’da İstanbul’da doğdu. Mekteb-i Sultani’de Şevket Dağ‘dan resim eğitimi alan 1914 Kuşağı temsilcisi sanatçı, sanat eğitimine Paris’te devam etti. Académie Julian’da ve Beaux-Arts’da, daha sonra gittiği Almanya’da Leipzig Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gördü. Çeşitli nedenlerle bir kaç kez yurt dışına giderek sanatını geliştiren Namık İsmail, Sanayi-i Nefise Mektebi’nde yönetici ve resim öğretmeni olarak çalıştı. Paris eğitiminin ardından izlenimci ve renkçi bir yaklaşımla resimler yaptı. 1917-1918 yıllarında Berlin’de Max Liebermann ve Lovis Corinth ile yaptığı çalışmalardan sonra bu üslubuna anlatımcı bir yorum eklendi. Manzara, kent görünümleri, iç mekan, figür, portre gibi farklı konuları çalışan sanatçının, İstanbul ve Bursa, Ankara, Viyana, Paris gibi çeşitli yerlerden yaptığı çok sayıda kent ve manzara resmi bulunmaktadır.

  Lot No: 94

  Lot: 94

  Güzel San'atlar Mektebi Müdürü Ressam Nâmık İsmail'in eşi Mediha Hanım tarafından Namık İsmail Bey'e İstanbul Asliye Mahkemesi Üçüncü Hukuk Dairesi'ne müracaatla açtığı boşanma dâvasına ait evrak, Namık İsmail ıslak imzalı,1935 tarihli, 22x35 cm Türk Ressam Namık İsmail, 1890’da İstanbul’da doğdu. Mekteb-i Sultani’de Şevket Dağ‘dan resim eğitimi alan 1914 Kuşağı temsilcisi sanatçı, sanat eğitimine Paris’te devam etti. Académie Julian’da ve Beaux-Arts’da, daha sonra gittiği Almanya’da Leipzig Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gördü. Çeşitli nedenlerle bir kaç kez yurt dışına giderek sanatını geliştiren Namık İsmail, Sanayi-i Nefise Mektebi’nde yönetici ve resim öğretmeni olarak çalıştı. Paris eğitiminin ardından izlenimci ve renkçi bir yaklaşımla resimler yaptı. 1917-1918 yıllarında Berlin’de Max Liebermann ve Lovis Corinth ile yaptığı çalışmalardan sonra bu üslubuna anlatımcı bir yorum eklendi. Manzara, kent görünümleri, iç mekan, figür, portre gibi farklı konuları çalışan sanatçının, İstanbul ve Bursa, Ankara, Viyana, Paris gibi çeşitli yerlerden yaptığı çok sayıda kent ve manzara resmi bulunmaktadır.

  TLSold
 • Aliye Berger Gravürler [BASIN NÜSHASI-GRAVÜRSÜZ], Sunu: Ferit Edgü, NUMARALI 47/50, Ada Yayınları, 1988 

Füreya Koral, Mustafa Pilevneli, ve Ferit Edgü'den ISLAK İMZALI

28x37 cm

  Lot No: 95

  Lot: 95

  Aliye Berger Gravürler [BASIN NÜSHASI-GRAVÜRSÜZ], Sunu: Ferit Edgü, NUMARALI 47/50, Ada Yayınları, 1988 Füreya Koral, Mustafa Pilevneli, ve Ferit Edgü'den ISLAK İMZALI 28x37 cm

  TLSold
 • Bir Osmanlı paşasının elinden kontraplak üzeri yağlıboya resim

  Lot No: 96

  Lot: 96

  Bir Osmanlı paşasının elinden kontraplak üzeri yağlıboya resim

  TLSold
 • Osmanlıca Üsküp'den Dersaadet'e [İstanbul'a] Kumanova Muhârebesi'nde* dağılıp firar eden askerlerin müdde-i umumiliğe [savcılığa] sevkedilmesi ile alâkalı gönderilmiş telgrafnâme, 13 Teşrin-i Evvel 1328, 18x30 cm

Kosova İstinaf Ceza Mahkemesi Nâibi Şevket imzalı, Adliye Nezâret-i Celilesi'ne hitâben yazılmıştır.

*Kumanova Muhârebesi: 23-24 Ekim 1912 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu topraklarının Sırbistan Krallığı’na yakın bölgesinde [Kumanova] yapılan bu muhârebe, Birinci Balkan Savaşı’nın başlıca muharebelerinden biridir.

  Lot No: 97

  Lot: 97

  Osmanlıca Üsküp'den Dersaadet'e [İstanbul'a] Kumanova Muhârebesi'nde* dağılıp firar eden askerlerin müdde-i umumiliğe [savcılığa] sevkedilmesi ile alâkalı gönderilmiş telgrafnâme, 13 Teşrin-i Evvel 1328, 18x30 cm Kosova İstinaf Ceza Mahkemesi Nâibi Şevket imzalı, Adliye Nezâret-i Celilesi'ne hitâben yazılmıştır. *Kumanova Muhârebesi: 23-24 Ekim 1912 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu topraklarının Sırbistan Krallığı’na yakın bölgesinde [Kumanova] yapılan bu muhârebe, Birinci Balkan Savaşı’nın başlıca muharebelerinden biridir.

  TLSold
 • Sadrazam Gazi Ahmed Muhtar Paşa* tarafından Sadaret Konağı'ndan Adliye Nezâreti'ne gönderilmiş telgrafnâme, 13 Teşrin-i Evvel 1328, 18x30 cm

Mabeyn-i Hümayun'da yapılacak toplantıya davet edilmek üzere Adliye Nezâret-i Celilesi'ne gönderilmiştir.

* Gâzi Ahmed Muhtar Paşa, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Kafkasya cephesi komutanı, asker, yazar, eğitimci ve devlet adamıdır.

  Lot No: 98

  Lot: 98

  Sadrazam Gazi Ahmed Muhtar Paşa* tarafından Sadaret Konağı'ndan Adliye Nezâreti'ne gönderilmiş telgrafnâme, 13 Teşrin-i Evvel 1328, 18x30 cm Mabeyn-i Hümayun'da yapılacak toplantıya davet edilmek üzere Adliye Nezâret-i Celilesi'ne gönderilmiştir. * Gâzi Ahmed Muhtar Paşa, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Kafkasya cephesi komutanı, asker, yazar, eğitimci ve devlet adamıdır.

  TLSold
 • Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşa'nın kartviziti

10x7 cm

Babası imparatorluğun son dönemlerinin meşhur kumandanı Ahmed Muhtar Paşa'ydı. Paşa kısa bir müddet için sadrazamlık da yapmış ve oğlu Mahmud Muhtar'ı Bahriye yani Denizcilik Bakanı olarak kendi kabinesine alınca hükümete ‘‘baba-oğul kabinesi’’ adı takılmıştı. Mısır hanedanından Prenses Nimetullah'la evliydi. Bir ara Aydın'a vali oldu, derken büyükelçi olarak Berlin'e gönderildi. Cumhuriyetin ilânından sonra devlet görevinden ayrıldı ve Fenerbahçe'deki köşküne çekildi. Mahmud Muhtar Paşa'nın başı seneler sonra işte sadece birkaç ay süren bu Denizcilik Bakanlığı sırasındaki bir icraatı yüzünden derde girecek ve Yücedivan'da mahkum edilecek olan Paşa küsecek, Türkiye'den ayrılıp Mısır'a yerleşecekti... Hadise 1912 senesinden kalmaydı. O zamanki adı ‘‘Seyrüsefain İdaresi’’ olan Denizyolları, ‘‘Times Iron Works’’ isimli bir İngiliz şirketine gemi sipariş etmiş ve ilk taksit olarak 20 bin altın ödemişti. Para gönderilmişti ama şirketten teminat alınması gerektiğini hatırlayan olmamıştı. Derken ‘‘Times Iron Works’’ bir güzel iflâs etti ve yollanan avans da uçtu gitti... Aradan tam 15 sene geçti ve 1927'ye gelindi. Türkiye'de artık Cumhuriyet ilân edilmiş, yeni bir devir başlamıştı ve Londra'ya yollanan 20 bin altın konusu, Osmanlı zamanının hesaplarını inceleyen komisyonlardan birinin dikkatini çekti. Komisyon Denizyolları'ndaki hesap açığını bir türlü kapatamınca ‘‘Zararın sorumlusu zamanın Bahriye Nazırı Mahmud Muhtar Paşa'dır’’ deyip topu mahkemeye attı. Önce İstanbul Asliye Mahkemesi'nin 3. Hukuk Dairesi ve hemen arkasından da Yargıtay ‘‘Zarardan Paşa'nın sorumlu olmadığı’’ kararına vardı ama Denizyolları kasasından çıkan 20 bin altını geri almaya azmetmişti ve konu bu defa Ankara'ya, Millet Meclisi'ne taşındı. Başkanlığını Muğla Milletvekili Yunus Nadi'nin yaptığı Anayasa ve Adalet Komisyonları da Paşa'yı suçlu bularak Yücedivan'a sevkediverdi... O zamanlarda Anayasa Mahkemesi henüz kurulmamıştı. Yücedivan Yargıtay'la Danıştay üyelerinden meydana gelir, ‘‘Divân-ı Álî’’ adını alır ve siyasilerin yargılanması bu mahkemede yapılırdı. Mahmud Muhtar Paşa'nın davasına da ‘‘Divân-ı Álî’’de bakıldı. Mahkeme 1929''un 29 Haziran'ında Eskişehir'de toplandı, yargılama dört ay devam etti ve karar 3 Kasım'da açıklandı: ‘‘Times Iron Works’’ şirketiyle beraber batan 20 bin altın teminat mektubu alınmada gönderildiği için suç işlenmişti. Sorumluluk zamanın Bahriye Nazırı olan Mahmud Muhtar Paşa'ya aitti ve Paşa sözkonusu 20 bin altının tamamını devlete ödemeye mahkum edildi... Karardan hemen sonra, Paşa'nın Türkiye'deki bütün mallarına haciz kondu. 20 bin altın, dört yıl boyunca bu mallardan getirdiği kiralardan tahsil edildi. Paşa ise küstü, karısı Prenses Nimetullah'la beraber Mısır'a gidip Kahire'ye yerleşti ve Türkiye'ye bir daha dönmedi. Hayata 1935'te İskenderiye'den Napoli'ye giden bir yolcu gemisinin birinci mevki kamarasında geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etmiştir

  Lot No: 99

  Lot: 99

  Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşa'nın kartviziti 10x7 cm Babası imparatorluğun son dönemlerinin meşhur kumandanı Ahmed Muhtar Paşa'ydı. Paşa kısa bir müddet için sadrazamlık da yapmış ve oğlu Mahmud Muhtar'ı Bahriye yani Denizcilik Bakanı olarak kendi kabinesine alınca hükümete ‘‘baba-oğul kabinesi’’ adı takılmıştı. Mısır hanedanından Prenses Nimetullah'la evliydi. Bir ara Aydın'a vali oldu, derken büyükelçi olarak Berlin'e gönderildi. Cumhuriyetin ilânından sonra devlet görevinden ayrıldı ve Fenerbahçe'deki köşküne çekildi. Mahmud Muhtar Paşa'nın başı seneler sonra işte sadece birkaç ay süren bu Denizcilik Bakanlığı sırasındaki bir icraatı yüzünden derde girecek ve Yücedivan'da mahkum edilecek olan Paşa küsecek, Türkiye'den ayrılıp Mısır'a yerleşecekti... Hadise 1912 senesinden kalmaydı. O zamanki adı ‘‘Seyrüsefain İdaresi’’ olan Denizyolları, ‘‘Times Iron Works’’ isimli bir İngiliz şirketine gemi sipariş etmiş ve ilk taksit olarak 20 bin altın ödemişti. Para gönderilmişti ama şirketten teminat alınması gerektiğini hatırlayan olmamıştı. Derken ‘‘Times Iron Works’’ bir güzel iflâs etti ve yollanan avans da uçtu gitti... Aradan tam 15 sene geçti ve 1927'ye gelindi. Türkiye'de artık Cumhuriyet ilân edilmiş, yeni bir devir başlamıştı ve Londra'ya yollanan 20 bin altın konusu, Osmanlı zamanının hesaplarını inceleyen komisyonlardan birinin dikkatini çekti. Komisyon Denizyolları'ndaki hesap açığını bir türlü kapatamınca ‘‘Zararın sorumlusu zamanın Bahriye Nazırı Mahmud Muhtar Paşa'dır’’ deyip topu mahkemeye attı. Önce İstanbul Asliye Mahkemesi'nin 3. Hukuk Dairesi ve hemen arkasından da Yargıtay ‘‘Zarardan Paşa'nın sorumlu olmadığı’’ kararına vardı ama Denizyolları kasasından çıkan 20 bin altını geri almaya azmetmişti ve konu bu defa Ankara'ya, Millet Meclisi'ne taşındı. Başkanlığını Muğla Milletvekili Yunus Nadi'nin yaptığı Anayasa ve Adalet Komisyonları da Paşa'yı suçlu bularak Yücedivan'a sevkediverdi... O zamanlarda Anayasa Mahkemesi henüz kurulmamıştı. Yücedivan Yargıtay'la Danıştay üyelerinden meydana gelir, ‘‘Divân-ı Álî’’ adını alır ve siyasilerin yargılanması bu mahkemede yapılırdı. Mahmud Muhtar Paşa'nın davasına da ‘‘Divân-ı Álî’’de bakıldı. Mahkeme 1929''un 29 Haziran'ında Eskişehir'de toplandı, yargılama dört ay devam etti ve karar 3 Kasım'da açıklandı: ‘‘Times Iron Works’’ şirketiyle beraber batan 20 bin altın teminat mektubu alınmada gönderildiği için suç işlenmişti. Sorumluluk zamanın Bahriye Nazırı olan Mahmud Muhtar Paşa'ya aitti ve Paşa sözkonusu 20 bin altının tamamını devlete ödemeye mahkum edildi... Karardan hemen sonra, Paşa'nın Türkiye'deki bütün mallarına haciz kondu. 20 bin altın, dört yıl boyunca bu mallardan getirdiği kiralardan tahsil edildi. Paşa ise küstü, karısı Prenses Nimetullah'la beraber Mısır'a gidip Kahire'ye yerleşti ve Türkiye'ye bir daha dönmedi. Hayata 1935'te İskenderiye'den Napoli'ye giden bir yolcu gemisinin birinci mevki kamarasında geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etmiştir

  TLSold
 • Mareşal Ethem Paşa'nın Harbiye Nazırı iken kartviziti

Bu kartvizit şu sebeple çok nadirdir, Ethem Paşa 31 Mart İsyanı'ndan (13 Nisan 1909) bir gün sonra kurulan Ahmed Tevfik Paşa kabinesinde Harbiye Nazırlığı görevini sağlık sorunları sebebiyle sadece 2 hafta süre ile yapabilmiştir

10x6 cm

  Lot No: 100

  Lot: 100

  Mareşal Ethem Paşa'nın Harbiye Nazırı iken kartviziti Bu kartvizit şu sebeple çok nadirdir, Ethem Paşa 31 Mart İsyanı'ndan (13 Nisan 1909) bir gün sonra kurulan Ahmed Tevfik Paşa kabinesinde Harbiye Nazırlığı görevini sağlık sorunları sebebiyle sadece 2 hafta süre ile yapabilmiştir 10x6 cm

  TLSold
 • Fransızca "L'ORİENT ILLUSTRE Portraits des Sultans de L'Empire Ottoman Tableaux Paysages Costumes", N. Nicolaides, Paris 1900

28x19 cm

  Lot No: 101

  Lot: 101

  Fransızca "L'ORİENT ILLUSTRE Portraits des Sultans de L'Empire Ottoman Tableaux Paysages Costumes", N. Nicolaides, Paris 1900 28x19 cm

  TLSold
 • Hürriyet Kahramanları Enver Paşa - Resneli Niyazi ve Sultan Abdülhamid Han görselli Meşrutiyet kartpostalı

  Lot No: 102

  Lot: 102

  Hürriyet Kahramanları Enver Paşa - Resneli Niyazi ve Sultan Abdülhamid Han görselli Meşrutiyet kartpostalı

  TLSold
 • Osmanlıca Sultan Abdülhamid tuğralı ve "Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye'nin Varidat ve Mesârifât-ı Umumiyesinin Sâl-i Muhâsebesidir 1310" yazılı büyük boy cild, 28x40 cm

  Lot No: 103

  Lot: 103

  Osmanlıca Sultan Abdülhamid tuğralı ve "Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye'nin Varidat ve Mesârifât-ı Umumiyesinin Sâl-i Muhâsebesidir 1310" yazılı büyük boy cild, 28x40 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Sultan Abdülhamid tuğralı ve "Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye'nin Varidat ve Mesârifât-ı Umumiyesinin Sâl-i Muhâsebesidir 1307" yazılı büyük boy yeşil renkli cild, 28x40 cm

  Lot No: 104

  Lot: 104

  Osmanlıca Sultan Abdülhamid tuğralı ve "Devlet-i Aliyye-yi Osmaniye'nin Varidat ve Mesârifât-ı Umumiyesinin Sâl-i Muhâsebesidir 1307" yazılı büyük boy yeşil renkli cild, 28x40 cm

  TLSold
 • El yazması Osmanlıca 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Bektaşî tarîkatine mensup kaymakam Rifat Bey'in hayatı hakkında oğlunun kaleme aldığı defter,

Defterde Rifat Bey'in birçok devlet adamını ağırladığı konağı, Veliyüddin Paşa, Ali Saib Paşa ve Kalkandelenli Akif Paşa ile ilgili anıları, Rifat Bey'in babası Sadık Bey, Rifat Bey'in aile kökleri, yetişmesi, hangi vasıflara sahip olduğu ve dönemin siyasi ve askeri olaylarına değinilen konular mevcuttur. Ayrıca sürgüne giden Sultan Abdülhamid'nın trende görüldüğü yazılmıştır

  Lot No: 105

  Lot: 105

  El yazması Osmanlıca 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Bektaşî tarîkatine mensup kaymakam Rifat Bey'in hayatı hakkında oğlunun kaleme aldığı defter, Defterde Rifat Bey'in birçok devlet adamını ağırladığı konağı, Veliyüddin Paşa, Ali Saib Paşa ve Kalkandelenli Akif Paşa ile ilgili anıları, Rifat Bey'in babası Sadık Bey, Rifat Bey'in aile kökleri, yetişmesi, hangi vasıflara sahip olduğu ve dönemin siyasi ve askeri olaylarına değinilen konular mevcuttur. Ayrıca sürgüne giden Sultan Abdülhamid'nın trende görüldüğü yazılmıştır

  TLSold
 • Sultan Abdülhamid Han inisiyalli davetiye kartı, 12x10 cm

  Lot No: 106

  Lot: 106

  Sultan Abdülhamid Han inisiyalli davetiye kartı, 12x10 cm

  TLSold
 • Sultan İkinci Abdülhamid baskı tuğralı 93 Harbi'nde Sırbistan'daki [Sırbistan cephesinde] harp esnâsındaki hizmetleri dolayısıyla Prizrenli bir askere verilen Mecidi nişan beratı, 1293 tarihli

HALİYLE

32x54 cm

  Lot No: 107

  Lot: 107

  Sultan İkinci Abdülhamid baskı tuğralı 93 Harbi'nde Sırbistan'daki [Sırbistan cephesinde] harp esnâsındaki hizmetleri dolayısıyla Prizrenli bir askere verilen Mecidi nişan beratı, 1293 tarihli HALİYLE 32x54 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "İstiklal Madalyası Vesikası [Beratı]", İhtiyat Zâbiti Yüzbaşı Hâlis Efendi'ye verilen kırmızı şerit İstiklal Madalyası için verilmiş, 2 Ocak 1928 tarihli

34x52 cm

  Lot No: 108

  Lot: 108

  Osmanlıca "İstiklal Madalyası Vesikası [Beratı]", İhtiyat Zâbiti Yüzbaşı Hâlis Efendi'ye verilen kırmızı şerit İstiklal Madalyası için verilmiş, 2 Ocak 1928 tarihli 34x52 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Mecmua-i Fünun-ı Askeriye'nin Erkânı Harb Miralayı Hüseyin Remzi Bey tarafından hazırlanan ve Avrupa'daki 18. ve 19. yüzyıllardaki 40 muharebenin taraflarını, kayıplarını, harp meydanını, kaç gün sürdüğünü, kimin kazandığını gösteren afiş,

 1315 tarihli, 60x85 cm

  Lot No: 109

  Lot: 109

  Osmanlıca Mecmua-i Fünun-ı Askeriye'nin Erkânı Harb Miralayı Hüseyin Remzi Bey tarafından hazırlanan ve Avrupa'daki 18. ve 19. yüzyıllardaki 40 muharebenin taraflarını, kayıplarını, harp meydanını, kaç gün sürdüğünü, kimin kazandığını gösteren afiş, 1315 tarihli, 60x85 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Milli Bayrağın Aksam-ı Esâsiyesi Arasında Nisbetler", Maarif Vekâleti Neşriyâtından, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1926

  Lot No: 110

  Lot: 110

  Osmanlıca "Milli Bayrağın Aksam-ı Esâsiyesi Arasında Nisbetler", Maarif Vekâleti Neşriyâtından, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1926

  TLSold
 • Birinci Cihan Harbi 4'lü İttifak Devletleri kabartma görselli BALKAN EXPRESS treni büyük boy etiket

11x14 cm

1 Ocak 1916 tarihinde Berlin ve İstanbul arasında bir gece treni hizmeti olarak başlatıldı. Haftada iki kez yapılan seferlerin 1.900 km boyunca 58 saatlik bir programı vardı ve Dresden, Viyana, Belgrad ve Sofya'dan geçmekteydi. Kalkışlar çarşamba ve cumartesi günleri Berlin'den, salı ve cumartesi günleri de İstanbul'dan yapılmaktaydı. Hizmet, I. Dünya Savaşı'nın sonlarında Ekim 1918'de durduruldu.

  Lot No: 111

  Lot: 111

  Birinci Cihan Harbi 4'lü İttifak Devletleri kabartma görselli BALKAN EXPRESS treni büyük boy etiket 11x14 cm 1 Ocak 1916 tarihinde Berlin ve İstanbul arasında bir gece treni hizmeti olarak başlatıldı. Haftada iki kez yapılan seferlerin 1.900 km boyunca 58 saatlik bir programı vardı ve Dresden, Viyana, Belgrad ve Sofya'dan geçmekteydi. Kalkışlar çarşamba ve cumartesi günleri Berlin'den, salı ve cumartesi günleri de İstanbul'dan yapılmaktaydı. Hizmet, I. Dünya Savaşı'nın sonlarında Ekim 1918'de durduruldu.

  TLSold
 • Birinci Cihan Harbi dönemi İttifak Vivat pazubandı

I. Dünya Savaşı Çanakkale Muharebeleri sırasında İngiliz savaş gemileri Triumph ve Majestic'i batıran Alman denizaltısı U-21 temalı ittifak ipek "Vivat" kurdelesi.

37x7 cm

  Lot No: 112

  Lot: 112

  Birinci Cihan Harbi dönemi İttifak Vivat pazubandı I. Dünya Savaşı Çanakkale Muharebeleri sırasında İngiliz savaş gemileri Triumph ve Majestic'i batıran Alman denizaltısı U-21 temalı ittifak ipek "Vivat" kurdelesi. 37x7 cm

  TLSold
 • Birinci Cihan Harbi dönemi İttifak Vivat, Çanakkale Gelibolu yazılı Osmanlı askerleri görselli pazuband

I. Dünya Savaşı Çanakkale Zaferi temalı ittifak ipek "Vivat" kurdelesi. (I. Dünya Savaşı sırasında Alman Kızılhaç örgütü tarafından yaralılar için gelir elde etmek amacıyla, imparatorlar, komutanlar, kahramanlık, zafer gibi çeşitli savaş temaları işlenerek yüzlerce farklı tasarımla üretilen Vivatbandlarından yaklaşık sadece 10 farklı versiyonunun doğrudan Türk İttifakı ile alakalı versiyonları günümüze ulaşabilmiştir.

37x7 cm

  Lot No: 113

  Lot: 113

  Birinci Cihan Harbi dönemi İttifak Vivat, Çanakkale Gelibolu yazılı Osmanlı askerleri görselli pazuband I. Dünya Savaşı Çanakkale Zaferi temalı ittifak ipek "Vivat" kurdelesi. (I. Dünya Savaşı sırasında Alman Kızılhaç örgütü tarafından yaralılar için gelir elde etmek amacıyla, imparatorlar, komutanlar, kahramanlık, zafer gibi çeşitli savaş temaları işlenerek yüzlerce farklı tasarımla üretilen Vivatbandlarından yaklaşık sadece 10 farklı versiyonunun doğrudan Türk İttifakı ile alakalı versiyonları günümüze ulaşabilmiştir. 37x7 cm

  TLSold
 • Osmanlı denizci meçi,

Meçin sap kısmındaki kavuk formu Barbaros Hayrettin Paşa'yı simgeler,

Kını ve tutma kısmı altın vermey işçiliklidir

50 cm

  Lot No: 114

  Lot: 114

  Osmanlı denizci meçi, Meçin sap kısmındaki kavuk formu Barbaros Hayrettin Paşa'yı simgeler, Kını ve tutma kısmı altın vermey işçiliklidir 50 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi subay kemer tokası

6 cm

  Lot No: 115

  Lot: 115

  Osmanlı dönemi subay kemer tokası 6 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "POLİS" yazılı kemer tokası

8x6 cm

  Lot No: 116

  Lot: 116

  Osmanlıca "POLİS" yazılı kemer tokası 8x6 cm

  TLSold
 • Milli Mücâdele Sakarya Zaferi ile ilgili Ressam Ali Cemal Ben'im tarafından çizilen Taş Baskı Osmanlıca "ANA-OĞUL SAKARYA ZAFERİNE DOĞRU" yazılı propaganda afiş, 

60x42 cm

  Lot No: 117

  Lot: 117

  Milli Mücâdele Sakarya Zaferi ile ilgili Ressam Ali Cemal Ben'im tarafından çizilen Taş Baskı Osmanlıca "ANA-OĞUL SAKARYA ZAFERİNE DOĞRU" yazılı propaganda afiş, 60x42 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Halife-i Müslimîn Efendimiz Hazretleri'nin [HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ] Cum'a Selamlığı Resm-i Âlisi" yazılı afiş

Nâşiri ve mahall-i tevzii: İstanbul Çemberlitaş'da Serbest Resim Atelyesi

54x42 cm

  Lot No: 118

  Lot: 118

  Osmanlıca "Halife-i Müslimîn Efendimiz Hazretleri'nin [HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ] Cum'a Selamlığı Resm-i Âlisi" yazılı afiş Nâşiri ve mahall-i tevzii: İstanbul Çemberlitaş'da Serbest Resim Atelyesi 54x42 cm

  TLSold
 • Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay, Kazım Karabekir'in 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışındaki dua edişlerinin gösterir afiş, 56x42 cm

Mustafa Kemal, Meclis'in açılışından iki gün önce bütün vilayetlere bir genelge göndererek Meclis'in 23 Nisan Cuma günü nasıl açılacağını detaylı bir şekilde anlatmıştı:

"1- Allah'ın cömert ihsanı ile Nisan'ın 23'ünde Cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır.

2- Vatanın istiklali, yüce hilafet makamının ve Saltanatın kurtarılması gibi en mühim ve hayatî görevleri yerine getirecek Büyük Millet Meclisi'nin açılışını Cuma gününe denk getirerek Cuma gününün kutsallığından yararlanılacak, açılıştan önce bütün Sayın Milletvekilleriyle Hacı Bayram-ı Veli Cami-i Şerifi'nde Cuma namazı kılınacak, Kur'an'ın nurlarından ve salavat-ı şeriflerden feyz alınacaktır. Namazdan sonra sakal-ı şerif (Hz. Peygamber'in sakalından bir bölüm) ve Kutsal Sancak taşınarak Meclis'e gidilecektir. Özel Daire'ye varmadan dualar eşliğinde kurbanlar kesilecektir. Özel Daire (Birinci Meclis Binası)'ye gidilirken Kolordu Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafında özel güvenlik önlemleri alınacaktır.

3- Bu kutlu günü ebedileştirmek için bütün vilayetlerde bugünden itibaren Sayın Valilerin organize etmesiye hatimler indirilecek, Buhari-i Şerifler okunacak, okunan hatimlerin tevdi duaları Meclis'in açılışında yapılacaktır.

4- Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde Buharî- Şerif (Altı kabul edilmiş hadis kitabından biri) okunacak ve hatimler indirilecektir. Cuma günü, namazdan önce minarelerden salavatlar okunacaktır. Cuma hutbesinde yüce padişahımız efendimizin yüce ismi zikredilirken başta Padişahımız, onun ülkesi ve vatandaşlarının bir an önce kurtulaşa ve saadete ermeleri için dua edilecektir. Cuma namazından sonra hatimler tamamlanacak, yüce hilafet ve saltanat makamları ile vatanın her parçasının kurtarılması için yapılan milli faaliyetlerin, milletin her ferdi ve onların temsilcilerinin üzerlerine düşeni yapmalarının önemi, kutsallığı ve herkesin buna mecbur olduğu konularında vaazlar verilecektir. Ardından Halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu,istiklali ve mutluluğu için dua edilecektir. Bu dinî ve millî merasimler yerine getirilip Camilerden çıkıldıktan sonra ahali Valilik makamlarına giderek Meclis'in açılışı dolayısıyla tebriklerini sunacaktır. Yine Cuma namazından önce, her yerde, usulüne uygun şekilde Mevlid-i Şerifler okunacaktır.

5- Bu tebliğin derhal yayımlanması ve bir genelge olarak her tarafa ulaştırılması için her vasıtaya başvurulacak, ve seri bir şekilde en ücra köylere, en küçük askeri birliklere ve ülkedeki tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca bu genelge, büyük afişler halinde her tarafa asılacak, mümkün olan her yerde basılıp çoğaltılacak, ücretsiz olarak her kese bedava olarak dağıtılacaktır.

6- Allah'tan bizi tam başarıya ulaştırması için dua ediyoruz. 

Temsilciler Heyeti Adına Mustafa Kemal"

  Lot No: 119

  Lot: 119

  Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Orbay, Kazım Karabekir'in 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışındaki dua edişlerinin gösterir afiş, 56x42 cm Mustafa Kemal, Meclis'in açılışından iki gün önce bütün vilayetlere bir genelge göndererek Meclis'in 23 Nisan Cuma günü nasıl açılacağını detaylı bir şekilde anlatmıştı: "1- Allah'ın cömert ihsanı ile Nisan'ın 23'ünde Cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. 2- Vatanın istiklali, yüce hilafet makamının ve Saltanatın kurtarılması gibi en mühim ve hayatî görevleri yerine getirecek Büyük Millet Meclisi'nin açılışını Cuma gününe denk getirerek Cuma gününün kutsallığından yararlanılacak, açılıştan önce bütün Sayın Milletvekilleriyle Hacı Bayram-ı Veli Cami-i Şerifi'nde Cuma namazı kılınacak, Kur'an'ın nurlarından ve salavat-ı şeriflerden feyz alınacaktır. Namazdan sonra sakal-ı şerif (Hz. Peygamber'in sakalından bir bölüm) ve Kutsal Sancak taşınarak Meclis'e gidilecektir. Özel Daire'ye varmadan dualar eşliğinde kurbanlar kesilecektir. Özel Daire (Birinci Meclis Binası)'ye gidilirken Kolordu Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafında özel güvenlik önlemleri alınacaktır. 3- Bu kutlu günü ebedileştirmek için bütün vilayetlerde bugünden itibaren Sayın Valilerin organize etmesiye hatimler indirilecek, Buhari-i Şerifler okunacak, okunan hatimlerin tevdi duaları Meclis'in açılışında yapılacaktır. 4- Kutsal ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde Buharî- Şerif (Altı kabul edilmiş hadis kitabından biri) okunacak ve hatimler indirilecektir. Cuma günü, namazdan önce minarelerden salavatlar okunacaktır. Cuma hutbesinde yüce padişahımız efendimizin yüce ismi zikredilirken başta Padişahımız, onun ülkesi ve vatandaşlarının bir an önce kurtulaşa ve saadete ermeleri için dua edilecektir. Cuma namazından sonra hatimler tamamlanacak, yüce hilafet ve saltanat makamları ile vatanın her parçasının kurtarılması için yapılan milli faaliyetlerin, milletin her ferdi ve onların temsilcilerinin üzerlerine düşeni yapmalarının önemi, kutsallığı ve herkesin buna mecbur olduğu konularında vaazlar verilecektir. Ardından Halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu,istiklali ve mutluluğu için dua edilecektir. Bu dinî ve millî merasimler yerine getirilip Camilerden çıkıldıktan sonra ahali Valilik makamlarına giderek Meclis'in açılışı dolayısıyla tebriklerini sunacaktır. Yine Cuma namazından önce, her yerde, usulüne uygun şekilde Mevlid-i Şerifler okunacaktır. 5- Bu tebliğin derhal yayımlanması ve bir genelge olarak her tarafa ulaştırılması için her vasıtaya başvurulacak, ve seri bir şekilde en ücra köylere, en küçük askeri birliklere ve ülkedeki tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca bu genelge, büyük afişler halinde her tarafa asılacak, mümkün olan her yerde basılıp çoğaltılacak, ücretsiz olarak her kese bedava olarak dağıtılacaktır. 6- Allah'tan bizi tam başarıya ulaştırması için dua ediyoruz. Temsilciler Heyeti Adına Mustafa Kemal"

  TLSold
 • Büyük İmtiyaz madalyası ve askeri kıyafetiyle Mustafa Kemal Atatürk

42x54 cm

  Lot No: 120

  Lot: 120

  Büyük İmtiyaz madalyası ve askeri kıyafetiyle Mustafa Kemal Atatürk 42x54 cm

  TLSold
 • Mustafa Kemal Atatürk

35x43 cm

  Lot No: 121

  Lot: 121

  Mustafa Kemal Atatürk 35x43 cm

  TLSold
 • Mustafa Kemal Atatürk mareşal üniformasıyla Ankara'da Birinci Ordu manevralarında, 

1926 Yanında İsmet İnönü, Fahrettin Altay, Kâzım Özalp de bulunmakta, 13x8 cm

  Lot No: 122

  Lot: 122

  Mustafa Kemal Atatürk mareşal üniformasıyla Ankara'da Birinci Ordu manevralarında, 1926 Yanında İsmet İnönü, Fahrettin Altay, Kâzım Özalp de bulunmakta, 13x8 cm

  TLSold
 • Mustafa Kemâl Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak ve Salih Bozok trende, 11x8 cm

  Lot No: 123

  Lot: 123

  Mustafa Kemâl Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak ve Salih Bozok trende, 11x8 cm

  TLSold
 • Mustafa Kemâl Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak ve Salih Bozok trende, 11x8 cm

  Lot No: 124

  Lot: 124

  Mustafa Kemâl Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak ve Salih Bozok trende, 11x8 cm

  TLSold
 • Mustafa Kemal Atatürk vefatından 5 ay önce Ankara Çubuk Barajı'nda yanında sigarasını içerken

Atatürk'ün yanında Salih Bozok oturmakta, 18x12 cm

  Lot No: 125

  Lot: 125

  Mustafa Kemal Atatürk vefatından 5 ay önce Ankara Çubuk Barajı'nda yanında sigarasını içerken Atatürk'ün yanında Salih Bozok oturmakta, 18x12 cm

  TLSold
 • Başkumandan Mustafa Kemâl Atatürk, Ankara Hipodrom'da General Refet Bele ile Büyük Taarruz öncesi öksüz çocuklar yararına düzenlenen at yarışlarında, 9x12 cm

  Lot No: 126

  Lot: 126

  Başkumandan Mustafa Kemâl Atatürk, Ankara Hipodrom'da General Refet Bele ile Büyük Taarruz öncesi öksüz çocuklar yararına düzenlenen at yarışlarında, 9x12 cm

  TLSold
 • Mustafa Kemal Atatürk kapaklı Osmanlıca "Servet-i Fünun", "İstanbulluların göz bebeği misafirleri Türklerin büyük halaskârı ve Türk İnkılabı'nın Dahisi Gazi Paşa Hazretleri Vapurda" 

7 Temmuz 1927

26x36 cm

  Lot No: 127

  Lot: 127

  Mustafa Kemal Atatürk kapaklı Osmanlıca "Servet-i Fünun", "İstanbulluların göz bebeği misafirleri Türklerin büyük halaskârı ve Türk İnkılabı'nın Dahisi Gazi Paşa Hazretleri Vapurda" 7 Temmuz 1927 26x36 cm

  TLSold
 • Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova Köşkü [Yürüyen Köşk] inşaatını ziyareti ve köşkün inşaatı ve çalışan işçilere dâir 25 adet fotoğraf lotu, her biri 12x17 cm

Bugüne kadar çıkmış en kapsamlı fotoğraf lotudur

Atatürk, 21 Ağustos 1929 tarihinde İstanbul’dan Bursa’ya gitmek üzere yola çıkar. Ertuğrul yatıyla Yalova açıklarından geçerken sahilde gördüğü ulu çınar O’nu çok etkiler. Tekneyle kıyıya çıkıp ağacın gölgesinde oturan Atatürk, çınarın yanına kendisi için küçük bir ev yapılmasını ister. Ahşap iki katlı bu ev 22 günde yapılarak 12 Eylül 1929’da tamamlanır. Tam bir yıl sonra 1930 yılının yaz aylarında Atatürk Millet Çiftliği’ndeki köşküne gelir. Köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvan ile karşılaşır. Ağacın dallarının binanın çatısına ve duvarına dayandığını öğrenen Atatürk o meşhur emrini verir “Dal kesilmeyecek Köşk kaydırılacak!” Bu emir üzerine 8 Ağustos 1930 tarihinde İstanbul Fen İşleri Yollar ve Köprüler Şubesi nden gelen mimar ve mühendis ekipler tarafından başlatılan çalışma ile köşkün etrafı temel seviyesine kadar kazılır ve temelin altına tramvay rayları yerleştirilir. Öncelikle köşkün teras bölümü bir günde kaydırılır, geri kalan iki gün içinde de ana binanın raylar üzerinde yürütülmesi işlemi tamamlanır ve bina 4.80 m. kadar doğuya kaydırılır. Böylece köşk yıkılmaktan, ağaç dalı da kesilmekten kurtulur. Çevre bilinçlenmesi konusunda bir ilk teşkil eden bu olaydan sonra yapının adı “Yürüyen Köşk” olur.

  Lot No: 128

  Lot: 128

  Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova Köşkü [Yürüyen Köşk] inşaatını ziyareti ve köşkün inşaatı ve çalışan işçilere dâir 25 adet fotoğraf lotu, her biri 12x17 cm Bugüne kadar çıkmış en kapsamlı fotoğraf lotudur Atatürk, 21 Ağustos 1929 tarihinde İstanbul’dan Bursa’ya gitmek üzere yola çıkar. Ertuğrul yatıyla Yalova açıklarından geçerken sahilde gördüğü ulu çınar O’nu çok etkiler. Tekneyle kıyıya çıkıp ağacın gölgesinde oturan Atatürk, çınarın yanına kendisi için küçük bir ev yapılmasını ister. Ahşap iki katlı bu ev 22 günde yapılarak 12 Eylül 1929’da tamamlanır. Tam bir yıl sonra 1930 yılının yaz aylarında Atatürk Millet Çiftliği’ndeki köşküne gelir. Köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bir bahçıvan ile karşılaşır. Ağacın dallarının binanın çatısına ve duvarına dayandığını öğrenen Atatürk o meşhur emrini verir “Dal kesilmeyecek Köşk kaydırılacak!” Bu emir üzerine 8 Ağustos 1930 tarihinde İstanbul Fen İşleri Yollar ve Köprüler Şubesi nden gelen mimar ve mühendis ekipler tarafından başlatılan çalışma ile köşkün etrafı temel seviyesine kadar kazılır ve temelin altına tramvay rayları yerleştirilir. Öncelikle köşkün teras bölümü bir günde kaydırılır, geri kalan iki gün içinde de ana binanın raylar üzerinde yürütülmesi işlemi tamamlanır ve bina 4.80 m. kadar doğuya kaydırılır. Böylece köşk yıkılmaktan, ağaç dalı da kesilmekten kurtulur. Çevre bilinçlenmesi konusunda bir ilk teşkil eden bu olaydan sonra yapının adı “Yürüyen Köşk” olur.

  TLSold
 • Osmanlıca ve Fransızca yazılı GAZİ SİGARASI

Mustafa Kemal Atatürk görselli teneke kutunun içi hiç açılmamış, orijinal kapama vinyeti ile kolleksiyonluk durumdadır

8x7 cm

  Lot No: 129

  Lot: 129

  Osmanlıca ve Fransızca yazılı GAZİ SİGARASI Mustafa Kemal Atatürk görselli teneke kutunun içi hiç açılmamış, orijinal kapama vinyeti ile kolleksiyonluk durumdadır 8x7 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Papier Mache, üzeri AyYıldız motifli tütün kutusu

9x5,5 cm

  Lot No: 130

  Lot: 130

  Osmanlı dönemi Papier Mache, üzeri AyYıldız motifli tütün kutusu 9x5,5 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi metal üzeri gümüş kakma işçilik bulunan küllük

9 cm

  Lot No: 131

  Lot: 131

  Osmanlı dönemi metal üzeri gümüş kakma işçilik bulunan küllük 9 cm

  TLSold
 • Osmanlıca ve Fransızca iki dilde İzmir etiketli kibrit kutusu

5x3,5 cm

  Lot No: 132

  Lot: 132

  Osmanlıca ve Fransızca iki dilde İzmir etiketli kibrit kutusu 5x3,5 cm

  TLSold
 • İzmir Karşıyaka Şarpi yarışları 

1932 yılında yelken sporu Karşıyaka’da Şarpi ile başlamış, 1932-58 yılları devam etmiştir. İzmir Körfezi’nde Göztepe, Demirspor, Karşıyaka ve İzmir Deniz Kulübü sporcuları yarışmışlardır. Şarpi yarışlarda kullanılan rota: Start (Karşıyaka İskele), Papaz (Bostanlı), Göztepe, Alsancak, Finiş (Karşıyaka İskele) Buca Foto Altınordu Kerim Adır

  Lot No: 133

  Lot: 133

  İzmir Karşıyaka Şarpi yarışları 1932 yılında yelken sporu Karşıyaka’da Şarpi ile başlamış, 1932-58 yılları devam etmiştir. İzmir Körfezi’nde Göztepe, Demirspor, Karşıyaka ve İzmir Deniz Kulübü sporcuları yarışmışlardır. Şarpi yarışlarda kullanılan rota: Start (Karşıyaka İskele), Papaz (Bostanlı), Göztepe, Alsancak, Finiş (Karşıyaka İskele) Buca Foto Altınordu Kerim Adır

  TLSold
 • Erken dönem Kordon'da İzmir'in Kurtuluş kutlamalarında Ay-Yıldızlı bayram takı

  Lot No: 134

  Lot: 134

  Erken dönem Kordon'da İzmir'in Kurtuluş kutlamalarında Ay-Yıldızlı bayram takı

  TLSold
 • Erken dönem Saat Kulesi'nin önünden İzmir'in Kurtuluş kutlamalarında geçen süvari alayı

  Lot No: 135

  Lot: 135

  Erken dönem Saat Kulesi'nin önünden İzmir'in Kurtuluş kutlamalarında geçen süvari alayı

  TLSold
 • Erken dönem İzmir'in Kurtuluş kutlamalarında kız talebelerin yürüyüşü

  Lot No: 136

  Lot: 136

  Erken dönem İzmir'in Kurtuluş kutlamalarında kız talebelerin yürüyüşü

  TLSold
 • Erken dönem İzmir'in Kurtuluş kutlamalarında Osmanlıca "İZMİR SAN'ATLAR MEKTEBİ" yazılı araba

  Lot No: 137

  Lot: 137

  Erken dönem İzmir'in Kurtuluş kutlamalarında Osmanlıca "İZMİR SAN'ATLAR MEKTEBİ" yazılı araba

  TLSold
 • Erken dönem İzmir'in 9 Eylül Kurtuluş Günü kutlamalarında kız talebeler

  Lot No: 138

  Lot: 138

  Erken dönem İzmir'in 9 Eylül Kurtuluş Günü kutlamalarında kız talebeler

  TLSold
 • İzmir'in Kurtuluş Günü kutlamalarında İzmir Şehitler Anıtı, 

Osmanlıca "9 Eylül 1927" tarihli, arkasında Osmanlıca Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi damgası mevcut

  Lot No: 139

  Lot: 139

  İzmir'in Kurtuluş Günü kutlamalarında İzmir Şehitler Anıtı, Osmanlıca "9 Eylül 1927" tarihli, arkasında Osmanlıca Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi damgası mevcut

  TLSold
 • İzmir'in Kurtuluş Günü kutlamalarında İzmir Şehitler Anıtı, 

Osmanlıca "9 Eylül 1927" tarihli, arkasında Osmanlıca Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi damgası mevcut

  Lot No: 140

  Lot: 140

  İzmir'in Kurtuluş Günü kutlamalarında İzmir Şehitler Anıtı, Osmanlıca "9 Eylül 1927" tarihli, arkasında Osmanlıca Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi damgası mevcut

  TLSold
 • Erken dönem İzmir'in Kurtuluş kutlamalarında sokaklar

  Lot No: 141

  Lot: 141

  Erken dönem İzmir'in Kurtuluş kutlamalarında sokaklar

  TLSold
 • İzmir'de 9 Eylül kutlamalarında Osmanlıca levha ve Türk bayrakları ile donatılmış otomobille resmi geçit, 9 Eylül 1927 damgalı

Arkası Osmanlıca "Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi" damgalı

  Lot No: 142

  Lot: 142

  İzmir'de 9 Eylül kutlamalarında Osmanlıca levha ve Türk bayrakları ile donatılmış otomobille resmi geçit, 9 Eylül 1927 damgalı Arkası Osmanlıca "Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi" damgalı

  TLSold
 • Havacı bir askerin tabutu önünde havacı bröveli subaylar, Osmanlıca "9 Eylül 1927" tarihli

Arkası Osmanlıca "Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi" damgalı

  Lot No: 143

  Lot: 143

  Havacı bir askerin tabutu önünde havacı bröveli subaylar, Osmanlıca "9 Eylül 1927" tarihli Arkası Osmanlıca "Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi" damgalı

  TLSold
 • Hava şehidi Subhi Bey için hazırlanmış tayyare kanadı şeklinde çelenkler ve havacı subaylar, 

Çelengin üzerinde Osmanlıca "Subhi Bey" yazılı, arkası Osmanlıca "Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi" damgalı

  Lot No: 144

  Lot: 144

  Hava şehidi Subhi Bey için hazırlanmış tayyare kanadı şeklinde çelenkler ve havacı subaylar, Çelengin üzerinde Osmanlıca "Subhi Bey" yazılı, arkası Osmanlıca "Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi" damgalı

  TLSold
 • Erken dönem havacı bir askerin cenâze merâsiminden iki fotoğraf

Hamza Rüstem Smyrne soğuk damgalı

  Lot No: 145

  Lot: 145

  Erken dönem havacı bir askerin cenâze merâsiminden iki fotoğraf Hamza Rüstem Smyrne soğuk damgalı

  TLSold
 • Osmanlıca "TAYYARE VE TAYYARECİ VATAN SEMÂSININ KORUYUCULARIDIR" yazılı araba ile İzmir'de 9 Eylül Kurtuluş Günü kutlamalarında geçit töreni

  Lot No: 146

  Lot: 146

  Osmanlıca "TAYYARE VE TAYYARECİ VATAN SEMÂSININ KORUYUCULARIDIR" yazılı araba ile İzmir'de 9 Eylül Kurtuluş Günü kutlamalarında geçit töreni

  TLSold
 • Türk Tayyare Cemiyeti İhtiyat Zabitanı kimlik

1932 tarihli Burdurlu Eczacı Ethem Ruhi Bey'e verilmiş

Konya Babalık Matbaası, 11x14 cm

  Lot No: 147

  Lot: 147

  Türk Tayyare Cemiyeti İhtiyat Zabitanı kimlik 1932 tarihli Burdurlu Eczacı Ethem Ruhi Bey'e verilmiş Konya Babalık Matbaası, 11x14 cm

  TLSold
 • Türkiye Cumhuriyeti İntihabı Meb'usan Burdur Heyeti Teftişiyesi 

Eczacı Ethem Ruhi Bey'in Yeşilyurt'un Böbekler intihap nahiyesinden müntehibisani seçildiğini gösterir 1939 tarihli mazbata

9x11 cm

  Lot No: 148

  Lot: 148

  Türkiye Cumhuriyeti İntihabı Meb'usan Burdur Heyeti Teftişiyesi Eczacı Ethem Ruhi Bey'in Yeşilyurt'un Böbekler intihap nahiyesinden müntehibisani seçildiğini gösterir 1939 tarihli mazbata 9x11 cm

  TLSold
 • Burdurlu eczacı Ethem Ruhi Bey'e verilmiş 1938 tarihli Türk Spor Kurumu kimlik

Ankara Çankaya Matbaası, 10x14 cm

  Lot No: 149

  Lot: 149

  Burdurlu eczacı Ethem Ruhi Bey'e verilmiş 1938 tarihli Türk Spor Kurumu kimlik Ankara Çankaya Matbaası, 10x14 cm

  TLSold
 • 1967 UEFA 10.Uluslararası Gençler Futbol Turnuvası afişi

Güzel Sanatlar Matbaası, 68x100 cm

  Lot No: 150

  Lot: 150

  1967 UEFA 10.Uluslararası Gençler Futbol Turnuvası afişi Güzel Sanatlar Matbaası, 68x100 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Voleybol" yazılı top ve ödülü ile hâtıra pozu vermiş bir voleybolcu, 

Osmanlıca ve Fransızca "Foto Karakaş" damgalı

  Lot No: 151

  Lot: 151

  Osmanlıca "Voleybol" yazılı top ve ödülü ile hâtıra pozu vermiş bir voleybolcu, Osmanlıca ve Fransızca "Foto Karakaş" damgalı

  TLSold
 • Osmanlıca "Mübârek bayramınızı tebrik ederim" yazılı Mustafa Kemal Atatürk, Yatı Mektebi ve Hükûmet Konağı görselli bayram tebrik kartı

  Lot No: 152

  Lot: 152

  Osmanlıca "Mübârek bayramınızı tebrik ederim" yazılı Mustafa Kemal Atatürk, Yatı Mektebi ve Hükûmet Konağı görselli bayram tebrik kartı

  TLSold
 • Kastamonu Belediye Reisi, Alman Lisesi Direktörü Zeki Cemal [Bakiçelebioğlu] Bey'in ithaflı ve imzalı fotorafı, 

"Sayın Z. Demircioğlu'na 10. IV. 941 İstanbul Zeki Cemâl" imzalı fotoğraf, 9x14 cm

Zeki Cemâl Bey, İstanbul Yüksek Ticaret Okulu mezunudur. Cumhuriyet Gazetesi Yazarlığı ve Mütercimliği, İstanbul Alman Lisesi ve Ticaret Okulu Direktör ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenlikleri, İstanbul İtalyan Lisesi ve Ticaret Okulu Öğretmenlikleri, Kastamonu Belediye Başkanlığı, Ekonomi Gazetesi sahipliği ve Başyazarlığı, TBMM XI. Dönem Kastamonu Milletvekilliği yapmıştır.

  Lot No: 153

  Lot: 153

  Kastamonu Belediye Reisi, Alman Lisesi Direktörü Zeki Cemal [Bakiçelebioğlu] Bey'in ithaflı ve imzalı fotorafı, "Sayın Z. Demircioğlu'na 10. IV. 941 İstanbul Zeki Cemâl" imzalı fotoğraf, 9x14 cm Zeki Cemâl Bey, İstanbul Yüksek Ticaret Okulu mezunudur. Cumhuriyet Gazetesi Yazarlığı ve Mütercimliği, İstanbul Alman Lisesi ve Ticaret Okulu Direktör ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenlikleri, İstanbul İtalyan Lisesi ve Ticaret Okulu Öğretmenlikleri, Kastamonu Belediye Başkanlığı, Ekonomi Gazetesi sahipliği ve Başyazarlığı, TBMM XI. Dönem Kastamonu Milletvekilliği yapmıştır.

  TLSold
 • Edirne Muallim Mektebi Süvari alayından bir grup asker

Başlarında beyaz ay-yıldızlı şapka ve beyaz ay-yıldızlı üniformaları mevcuttur.

  Lot No: 154

  Lot: 154

  Edirne Muallim Mektebi Süvari alayından bir grup asker Başlarında beyaz ay-yıldızlı şapka ve beyaz ay-yıldızlı üniformaları mevcuttur.

  TLSold
 • Edirne Muallim Mektebi süvari akıtasından öğrenciler ve izciler tarihî bina önünde hâtıra fotoğrafı, 1338 senesi

  Lot No: 155

  Lot: 155

  Edirne Muallim Mektebi süvari akıtasından öğrenciler ve izciler tarihî bina önünde hâtıra fotoğrafı, 1338 senesi

  TLSold
 • 1924 senesinde Edirne Muallim Mektebi Süvari kıtası Tekirdağ vilayetlerine seyahati

Başlarında beyaz ay-yıldızlı şapka ve beyaz ay-yıldızlı üniformaları mevcuttur.

  Lot No: 156

  Lot: 156

  1924 senesinde Edirne Muallim Mektebi Süvari kıtası Tekirdağ vilayetlerine seyahati Başlarında beyaz ay-yıldızlı şapka ve beyaz ay-yıldızlı üniformaları mevcuttur.

  TLSold
 • Osmanlıca "Giresun Jandarma Karakol Kumandanları Mektebi Şehadetnamesi [Diploması]", 

Zühdi oğlu Remzi Bey'e verilmiş, 25 Kanun-ı Evvel 1338 tarihli

33x47 cm

  Lot No: 157

  Lot: 157

  Osmanlıca "Giresun Jandarma Karakol Kumandanları Mektebi Şehadetnamesi [Diploması]", Zühdi oğlu Remzi Bey'e verilmiş, 25 Kanun-ı Evvel 1338 tarihli 33x47 cm

  TLSold
 • GALATASARAY LİSESİ MADALYON 

Galatasaray Lisesi Müdürü Faik Bey (1923 - 1924) dönemi verilmiştir

3,5 cm

  Lot No: 158

  Lot: 158

  GALATASARAY LİSESİ MADALYON Galatasaray Lisesi Müdürü Faik Bey (1923 - 1924) dönemi verilmiştir 3,5 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kağıt üzeri keçeli kalem, "B. Rahmi 70" şeklinde imzalı, 24x18 cm

  Lot No: 159

  Lot: 159

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kağıt üzeri keçeli kalem, "B. Rahmi 70" şeklinde imzalı, 24x18 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kağıt üzeri keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 24x18 cm

  Lot No: 160

  Lot: 160

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kağıt üzeri keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 24x18 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kağıt üzeri keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 24x18 cm

  Lot No: 161

  Lot: 161

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kağıt üzeri keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 24x18 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kağıt üzeri keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 24x18 cm

  Lot No: 162

  Lot: 162

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kağıt üzeri keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 24x18 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kumaş üzerine kum malzeme, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 30x24 cm

  Lot No: 163

  Lot: 163

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kumaş üzerine kum malzeme, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 30x24 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kağıt üzerine keçeli kalem, "B. Rahmi 70" şeklinde imzalı, 40x29 cm

  Lot No: 164

  Lot: 164

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kağıt üzerine keçeli kalem, "B. Rahmi 70" şeklinde imzalı, 40x29 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Eser baskı olup, Bedri Rahmi ISLAK imzalıdır 

43x13 cm

  Lot No: 165

  Lot: 165

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Eser baskı olup, Bedri Rahmi ISLAK imzalıdır 43x13 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kağıt üzerin keçeli kalem, "B. R. E. 1970" şeklinde imzalı 
Üzerine Bedri Rahmi Eyüboğlu kendi şiirlerini yazmıştır, 22x30 cm

  Lot No: 166

  Lot: 166

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kağıt üzerin keçeli kalem, "B. R. E. 1970" şeklinde imzalı Üzerine Bedri Rahmi Eyüboğlu kendi şiirlerini yazmıştır, 22x30 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kağıt üzerin keçeli kalem kendi portresi, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 20x30 cm
Üst kısmında "Benek Reis Merhaba 1970" yazılıdır.

  Lot No: 167

  Lot: 167

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kağıt üzerin keçeli kalem kendi portresi, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 20x30 cm Üst kısmında "Benek Reis Merhaba 1970" yazılıdır.

  TLSold
 • "Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kağıt üzerin keçeli kalem, ""B. Rahmi"" şeklinde imzalı 
""Bedri Rahmi Eyüboğlu Resim Sergisi-18.12.1967-1. 1. 1968"", 
Üzerinde ""Kerem ile Aslı"" şiiri yazılıdır, 20x30 cm
Kağıd yapıştırılmış, kağıdın arkasında bantlar mevcut hâliyle."

  Lot No: 168

  Lot: 168

  "Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kağıt üzerin keçeli kalem, ""B. Rahmi"" şeklinde imzalı ""Bedri Rahmi Eyüboğlu Resim Sergisi-18.12.1967-1. 1. 1968"", Üzerinde ""Kerem ile Aslı"" şiiri yazılıdır, 20x30 cm Kağıd yapıştırılmış, kağıdın arkasında bantlar mevcut hâliyle."

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kağıt üzerin keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı 
Üzerinde "Siyah+Beyaz" şiiri yazılıdır, 20x30 cm

  Lot No: 169

  Lot: 169

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kağıt üzerin keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı Üzerinde "Siyah+Beyaz" şiiri yazılıdır, 20x30 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kağıt üzerin keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 1968 tarihli
Üzerinde "Eskici 1967" şiiri yazılıdır, 20x30 cm
"Eskiden yeterdim kendime
Artardım bile
Şimdi ne yapsam nafile
Kim demiş can eskimez diye
Bu can tedirgin tende
Can da eskimiş
Ben de"

  Lot No: 170

  Lot: 170

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kağıt üzerin keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 1968 tarihli Üzerinde "Eskici 1967" şiiri yazılıdır, 20x30 cm "Eskiden yeterdim kendime Artardım bile Şimdi ne yapsam nafile Kim demiş can eskimez diye Bu can tedirgin tende Can da eskimiş Ben de"

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kağıt üzeri karışık teknik, 
"Bedri Rahmi Eyüboğlu Resim Sergisi", 
Üzerinde "Çakıl", "Çentik", "Dişi ile Erkek" şiirleri yazılıdır, 20x30 cm

  Lot No: 171

  Lot: 171

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kağıt üzeri karışık teknik, "Bedri Rahmi Eyüboğlu Resim Sergisi", Üzerinde "Çakıl", "Çentik", "Dişi ile Erkek" şiirleri yazılıdır, 20x30 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kağıt üzerine keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 26x18 cm

  Lot No: 172

  Lot: 172

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kağıt üzerine keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 26x18 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kağıt üzerine keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 22x21 cm

  Lot No: 173

  Lot: 173

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kağıt üzerine keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 22x21 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kağıt üzerine keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 22x20 cm

  Lot No: 174

  Lot: 174

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kağıt üzerine keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 22x20 cm

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Kağıt üzerin keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 22x30 cm
Sol üst kısımda kat izi mevcut.

  Lot No: 175

  Lot: 175

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Kağıt üzerin keçeli kalem, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 22x30 cm Sol üst kısımda kat izi mevcut.

  TLSold
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 

Baskı için kullanılan alçı kalıp, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 24x23 cm

  Lot No: 176

  Lot: 176

  Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) Baskı için kullanılan alçı kalıp, "B. Rahmi" şeklinde imzalı, 24x23 cm

  TLSold
 • 1960'Iı yıllarda Mekke-i Mükerreme ve Kudus-i Şerif'in muhtelif noktalarında çekilmiş fotoğraflar lotu, 46 adet

Her biri 9x11 cm

  Lot No: 177

  Lot: 177

  1960'Iı yıllarda Mekke-i Mükerreme ve Kudus-i Şerif'in muhtelif noktalarında çekilmiş fotoğraflar lotu, 46 adet Her biri 9x11 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Sürre Alayı'nın Kahire sokaklarında yürüyüşü

  Lot No: 178

  Lot: 178

  Osmanlı dönemi Sürre Alayı'nın Kahire sokaklarında yürüyüşü

  TLSold
 • Birinci Cihan Harbi sırasında Sürre Alayı'nın Dolmabahçe Sarayın'dan çıkışı
14x9 cm

  Lot No: 179

  Lot: 179

  Birinci Cihan Harbi sırasında Sürre Alayı'nın Dolmabahçe Sarayın'dan çıkışı 14x9 cm

  TLSold
 • Şeyh Seyyid Muhammed Ebu Râşid ve Mekke-i Mükerreme Emiri Avvnürrefik damgalı Rüsumat Nezaretine vuku bulan bir tayin ile alâkalı 1307 tarihli resmî vesika, 17x15 cm

  Lot No: 180

  Lot: 180

  Şeyh Seyyid Muhammed Ebu Râşid ve Mekke-i Mükerreme Emiri Avvnürrefik damgalı Rüsumat Nezaretine vuku bulan bir tayin ile alâkalı 1307 tarihli resmî vesika, 17x15 cm

  TLSold
 • Kâbe-i Muazzama gravürü [40x25 cm]

  Lot No: 181

  Lot: 181

  Kâbe-i Muazzama gravürü [40x25 cm]

  TLSold
 • "YA ALLAH YA MUHAMMED" yazılı bronzdan mamül zemzem suyu bardağı

8x6 cm

  Lot No: 182

  Lot: 182

  "YA ALLAH YA MUHAMMED" yazılı bronzdan mamül zemzem suyu bardağı 8x6 cm

  TLSold
 • "EHLEN VE SEHLEN" yazılı bronzdan mamül zemzem suyu bardağı

8x6 cm

  Lot No: 183

  Lot: 183

  "EHLEN VE SEHLEN" yazılı bronzdan mamül zemzem suyu bardağı 8x6 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi ahşaptan [nadir] mamül zemzemlik

Ağız kısmında kusur vardır

25 cm

  Lot No: 184

  Lot: 184

  Osmanlı dönemi ahşaptan [nadir] mamül zemzemlik Ağız kısmında kusur vardır 25 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi ahşap saplı "İSMAİL KENAN" yazılı pirinçten mamül mühür

mühür 2,5 cm, uzunluk: 10 cm

  Lot No: 185

  Lot: 185

  Osmanlı dönemi ahşap saplı "İSMAİL KENAN" yazılı pirinçten mamül mühür mühür 2,5 cm, uzunluk: 10 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi ahşap saplı, sapı Mevlevi sikkesi formunda "MEHMED BİN ALİ OSMAN" yazılı pirinçten mamül mühür

mühür 1,5 cm, Uzunluk: 5 cm

  Lot No: 186

  Lot: 186

  Osmanlı dönemi ahşap saplı, sapı Mevlevi sikkesi formunda "MEHMED BİN ALİ OSMAN" yazılı pirinçten mamül mühür mühür 1,5 cm, Uzunluk: 5 cm

  TLSold
 • El yazması Farsça "Gülistan", Şeyh Sâdi-i Şirâzî Eserin baş kısımlarında satır altı Türkçe tercümeler mevcuttur, yazmanın yer yer tamir edildiği, kâğıt tamiri yapıldığı görülmektedir, 87 varaktan müteşekkil el yazmasında muhtelif derkenarlar da bulunmaktadır.

  Lot No: 187

  Lot: 187

  El yazması Farsça "Gülistan", Şeyh Sâdi-i Şirâzî Eserin baş kısımlarında satır altı Türkçe tercümeler mevcuttur, yazmanın yer yer tamir edildiği, kâğıt tamiri yapıldığı görülmektedir, 87 varaktan müteşekkil el yazmasında muhtelif derkenarlar da bulunmaktadır.

  TLSold
 • El yazması "Seyyid Osman Vehbi talebesi Ömerü'l Hasbî" ketebeli Kur'an-ı Kerîm

Bez cildinde, tezhipli, 1214 tarihli

Mushafın son kısmından on üç varak cildden ayrık, sahifelerde kurt yenikleri mevcut hâliyle, 12x17 cm

  Lot No: 188

  Lot: 188

  El yazması "Seyyid Osman Vehbi talebesi Ömerü'l Hasbî" ketebeli Kur'an-ı Kerîm Bez cildinde, tezhipli, 1214 tarihli Mushafın son kısmından on üç varak cildden ayrık, sahifelerde kurt yenikleri mevcut hâliyle, 12x17 cm

  TLSold
 • El yazması "Seyyid Said" ketebeli "Kur'an-ı Kerîm"

Şemseli, salbekli kahberengi deri cildinde, tezhipli, 1278 tarihli

Ketebe sahifesinin bulunduğu kısım cildden ayrık, 9x14 cm

  Lot No: 189

  Lot: 189

  El yazması "Seyyid Said" ketebeli "Kur'an-ı Kerîm" Şemseli, salbekli kahberengi deri cildinde, tezhipli, 1278 tarihli Ketebe sahifesinin bulunduğu kısım cildden ayrık, 9x14 cm

  TLSold
 • Celi sülüs ve nesih "İkraz ve Ticaret Yurdu" yazılı Halim [Mustafa Halim Özyazıcı] ketebeli levha

Çerçeveli, 28x19 cm

  Lot No: 190

  Lot: 190

  Celi sülüs ve nesih "İkraz ve Ticaret Yurdu" yazılı Halim [Mustafa Halim Özyazıcı] ketebeli levha Çerçeveli, 28x19 cm

  TLSold
 • Celi Sülüs Besmele-i Şerif, Osman Fevzi [Olcay] ketebeli 

1377 tarihli, çerçeveli, üstübeçle yazılmış, 65x24 cm

Osman Fevzi ilköğrenimini Amasya’nın Mehmet Paşa Mahallesi’nde bulunan Çukurkonak İlk Mektebinde başlayıp Çevikçe Mektebi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Saraydüzü İdadisine kayıt olan Osman Fevzi bu okuldan 1904’te mezun oldu. Bundan sonra İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü’ne girmiş ve bu fakültede bir yıl okuduktan sonra babasının isteği üzerine bu okuldan ayrılıp Amasya’ya döndü. Mehmet Paşa Camii’nde medrese eğitimine devam etti. Balkan Harbi’nin çıkmasıyla 1910 tarihinden itibaren 13 ay Trakya'da askerlik ya­pan Osman Fevzi, Amasya'ya dönüşünde “Hüsn-i Hat” dersleri vermeye başladı. Umumi harbin ilanıyla da, “Askere Alma Kalemi Katipliği”-ne getirildi ve bu arada Kazım Karabekir Paşa ile beraber Ermeni isyanının bastırılışına ve tehcîr işlerine iş­tirak etti. 1917 de Amasya'da Emlak-ı Milliye Tahsildarlığı’na tayin edildi. Mütareke­den sonra Amasya Tütün İnhisar bir sene sonra aynı vazifeyle İstanbul’a Memurluğu, 1929 da Samsun İskan Müdürlüğü mutemet ve ta'vizat memurluğunda bulunup, nakledildi. 1933'de bu memuriyetin kaldırılması üzerine, bir seneye yakın zamandır Ar­şiv dairesinde ücretli olarak çalışırken, Atatürk'ün emriyle İstanbul Kütüphaneleri Kitap Tasnif Komisyonu'na dâhil edilmiştir. Bu vazifeden sonra Olcay, Sinekli, Ra­mi, Şile kazasının Akçalı nahiyelerinde müdürlük yaptı. Osman Fevzi Olcay iki yıl kadar Sarıyer Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra emekliye ayrılmıştır. Emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşen Osman Fevzi Olcay, 11 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da vefat edip çok sevdiği Hattat Şeyh Hamdullah Efendi’nin Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrinin ayak ucuna defnedilmiştir.

  Lot No: 191

  Lot: 191

  Celi Sülüs Besmele-i Şerif, Osman Fevzi [Olcay] ketebeli 1377 tarihli, çerçeveli, üstübeçle yazılmış, 65x24 cm Osman Fevzi ilköğrenimini Amasya’nın Mehmet Paşa Mahallesi’nde bulunan Çukurkonak İlk Mektebinde başlayıp Çevikçe Mektebi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Saraydüzü İdadisine kayıt olan Osman Fevzi bu okuldan 1904’te mezun oldu. Bundan sonra İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü’ne girmiş ve bu fakültede bir yıl okuduktan sonra babasının isteği üzerine bu okuldan ayrılıp Amasya’ya döndü. Mehmet Paşa Camii’nde medrese eğitimine devam etti. Balkan Harbi’nin çıkmasıyla 1910 tarihinden itibaren 13 ay Trakya'da askerlik ya­pan Osman Fevzi, Amasya'ya dönüşünde “Hüsn-i Hat” dersleri vermeye başladı. Umumi harbin ilanıyla da, “Askere Alma Kalemi Katipliği”-ne getirildi ve bu arada Kazım Karabekir Paşa ile beraber Ermeni isyanının bastırılışına ve tehcîr işlerine iş­tirak etti. 1917 de Amasya'da Emlak-ı Milliye Tahsildarlığı’na tayin edildi. Mütareke­den sonra Amasya Tütün İnhisar bir sene sonra aynı vazifeyle İstanbul’a Memurluğu, 1929 da Samsun İskan Müdürlüğü mutemet ve ta'vizat memurluğunda bulunup, nakledildi. 1933'de bu memuriyetin kaldırılması üzerine, bir seneye yakın zamandır Ar­şiv dairesinde ücretli olarak çalışırken, Atatürk'ün emriyle İstanbul Kütüphaneleri Kitap Tasnif Komisyonu'na dâhil edilmiştir. Bu vazifeden sonra Olcay, Sinekli, Ra­mi, Şile kazasının Akçalı nahiyelerinde müdürlük yaptı. Osman Fevzi Olcay iki yıl kadar Sarıyer Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra emekliye ayrılmıştır. Emekli olduktan sonra İstanbul’a yerleşen Osman Fevzi Olcay, 11 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da vefat edip çok sevdiği Hattat Şeyh Hamdullah Efendi’nin Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrinin ayak ucuna defnedilmiştir.

  TLSold
 • Hattat İsmail Hakkı [Altunbezer] Bey'in oklu sülüs besmelesi, "Hakkı" ketebeli

Altunbezer, 1873῾de doğmuştur. Sülüs ve nesih hattı babasından öğrendi. Tuğra çekme, divani, celî, divanî ve celî hatları Sami Efendi ile meşk etti. Sanayi-i Nefise Mektebi῾ni resim bölümünden birincilikle mezun oldu. Yazılarının tezhibi ile de ilgilenirdi. Altınbezer soyadını alması da bu meziyetindendir.

  Lot No: 192

  Lot: 192

  Hattat İsmail Hakkı [Altunbezer] Bey'in oklu sülüs besmelesi, "Hakkı" ketebeli Altunbezer, 1873῾de doğmuştur. Sülüs ve nesih hattı babasından öğrendi. Tuğra çekme, divani, celî, divanî ve celî hatları Sami Efendi ile meşk etti. Sanayi-i Nefise Mektebi῾ni resim bölümünden birincilikle mezun oldu. Yazılarının tezhibi ile de ilgilenirdi. Altınbezer soyadını alması da bu meziyetindendir.

  TLSold
 • Mustafa Düzgünman ıslak imzalı lâle ebrusu, 1990 tarihli

Etrafında dönen ebru Mustafa Düzgünman'a aittir. 14x30 cm

  Lot No: 193

  Lot: 193

  Mustafa Düzgünman ıslak imzalı lâle ebrusu, 1990 tarihli Etrafında dönen ebru Mustafa Düzgünman'a aittir. 14x30 cm

  TLSold
 • Türk ebru sanatının önde gelen isimlerinden Mustafa Düzgünman çift ıslak imzalı menekşe ebrusu

44x31 cm

  Lot No: 194

  Lot: 194

  Türk ebru sanatının önde gelen isimlerinden Mustafa Düzgünman çift ıslak imzalı menekşe ebrusu 44x31 cm

  TLSold
 • Profesör Süheyl Ünver'in kurduğu Paşabahçe atölyesindeki talebelerinden H.Çınaroğlu'ndan ıslak imzalı el çizimi, Hattat Mustafa Rakım Efendi'nin Sultan İkinci Mahmud tuğrası ve tezyinat örneği

1958 tarihli, 27x25 cm

  Lot No: 195

  Lot: 195

  Profesör Süheyl Ünver'in kurduğu Paşabahçe atölyesindeki talebelerinden H.Çınaroğlu'ndan ıslak imzalı el çizimi, Hattat Mustafa Rakım Efendi'nin Sultan İkinci Mahmud tuğrası ve tezyinat örneği 1958 tarihli, 27x25 cm

  TLSold
 • Süheyl Ünver'in tezhip talebelerinden yeğeni ve Doktor Kemâl Hüseyin Plevnelioğlu'nun kızı Nilüfer Plevnelioğlu'na ait desen çalışması, 19x28 cm

  Lot No: 196

  Lot: 196

  Süheyl Ünver'in tezhip talebelerinden yeğeni ve Doktor Kemâl Hüseyin Plevnelioğlu'nun kızı Nilüfer Plevnelioğlu'na ait desen çalışması, 19x28 cm

  TLSold
 • Süheyl Ünver'in tezhip talebelerinden yeğeni ve Doktor Kemâl Hüseyin Plevnelioğlu'nun kızı Nilüfer Plevnelioğlu'na ait tezhip çalışmaları lotu, 62 parça 

İçerisinde muhtelif tezhip desen ve çalışmaları mevcut.

  Lot No: 197

  Lot: 197

  Süheyl Ünver'in tezhip talebelerinden yeğeni ve Doktor Kemâl Hüseyin Plevnelioğlu'nun kızı Nilüfer Plevnelioğlu'na ait tezhip çalışmaları lotu, 62 parça İçerisinde muhtelif tezhip desen ve çalışmaları mevcut.

  TLSold
 • Süheyl Ünver'in tezhip talebelerinden yeğeni ve Doktor Kemâl Hüseyin Plevnelioğlu'nun kızı Nilüfer Plevnelioğlu'na ait fotoğraf ve evrak lotu, 220 parça 

İçerisinde Süheyl Ünver'in nikâh şahidi olarak katıldığı düğünden fotoğraflar, muhtelif zamanlara ait aile fotoğrafları, okul dönemine ait evraklar, mektuplaşmalar mevcut.

  Lot No: 198

  Lot: 198

  Süheyl Ünver'in tezhip talebelerinden yeğeni ve Doktor Kemâl Hüseyin Plevnelioğlu'nun kızı Nilüfer Plevnelioğlu'na ait fotoğraf ve evrak lotu, 220 parça İçerisinde Süheyl Ünver'in nikâh şahidi olarak katıldığı düğünden fotoğraflar, muhtelif zamanlara ait aile fotoğrafları, okul dönemine ait evraklar, mektuplaşmalar mevcut.

  TLSold
 • Süheyl Ünver'in tezhip talebesi yeğeni ve Doktor Kemâl Hüseyin Plevnelioğlu'nun kızı Nilüfer Plevnelioğlu'na ait sanat çalışma defteri, 35 sayfa, 19x25 cm

İçerisinde Süheyl Ünver'in kendisine verdiği tezhip dersi örnekleri ve çalışmaları da mevcut olan defterin içerisinde muhtelif tezhip deneme çizimleri, kopyaları ve çalışamaları bulunmaktadır.

  Lot No: 199

  Lot: 199

  Süheyl Ünver'in tezhip talebesi yeğeni ve Doktor Kemâl Hüseyin Plevnelioğlu'nun kızı Nilüfer Plevnelioğlu'na ait sanat çalışma defteri, 35 sayfa, 19x25 cm İçerisinde Süheyl Ünver'in kendisine verdiği tezhip dersi örnekleri ve çalışmaları da mevcut olan defterin içerisinde muhtelif tezhip deneme çizimleri, kopyaları ve çalışamaları bulunmaktadır.

  TLSold
 • Prof. Dr. Ahmed Süheyl Ünver'den İTHAFLI ve İMZALI "Ustası ve Çırağıyla Hezargradlı-zâde Ahmed Ataullah Hayatları ve Eserleri"

İthaf, "Kadıköy Halk Eğitim Merkezi kütüphanesine" şeklindedir.

Tege Laboratuarı Yayınlarından, İstanbul, Kemâl Matbaası, 1955, 30 s.+Ekler

Kapak ve cildi hâliyle, 17x24 cm

  Lot No: 200

  Lot: 200

  Prof. Dr. Ahmed Süheyl Ünver'den İTHAFLI ve İMZALI "Ustası ve Çırağıyla Hezargradlı-zâde Ahmed Ataullah Hayatları ve Eserleri" İthaf, "Kadıköy Halk Eğitim Merkezi kütüphanesine" şeklindedir. Tege Laboratuarı Yayınlarından, İstanbul, Kemâl Matbaası, 1955, 30 s.+Ekler Kapak ve cildi hâliyle, 17x24 cm

  TLSold
 • Prof. Ahmed Süheyl Ünver bir dost âile ziyâretinde, 30 Mayıs 1954 tarihli

Arkasında "Pazar günü. Mr. ve Mrs. Mostaff'ların evinde" yazılı, 18x12 cm

  Lot No: 201

  Lot: 201

  Prof. Ahmed Süheyl Ünver bir dost âile ziyâretinde, 30 Mayıs 1954 tarihli Arkasında "Pazar günü. Mr. ve Mrs. Mostaff'ların evinde" yazılı, 18x12 cm

  TLSold
 • Prof. Ahmed Süheyl Ünver'in bir âile grubu içerisinde çekilmiş fotoğrafı

12 Haziran 1949 tarihli, arkasında "Nisan Hatırası" yazılı, 9x12 cm

  Lot No: 202

  Lot: 202

  Prof. Ahmed Süheyl Ünver'in bir âile grubu içerisinde çekilmiş fotoğrafı 12 Haziran 1949 tarihli, arkasında "Nisan Hatırası" yazılı, 9x12 cm

  TLSold
 • 1800'lü yıllara ait Fransız üretimi "MORİNA KARACİĞER YAĞI" şişeleri, 2 adet, çok nadir

Şişelerin bir Osmanlıca yazılıdır

Şişelerin ikisi de açılmamış, bir donmuş, diğeri yağ formunu korumaktadır

her biri 20 cm

  Lot No: 204

  Lot: 204

  1800'lü yıllara ait Fransız üretimi "MORİNA KARACİĞER YAĞI" şişeleri, 2 adet, çok nadir Şişelerin bir Osmanlıca yazılıdır Şişelerin ikisi de açılmamış, bir donmuş, diğeri yağ formunu korumaktadır her biri 20 cm

  TLSold
 • Himayei Etfal Cemiyeti Hekimoğlu Nahiyesi damgalı erken dönem pazubend

38x10 cm

  Lot No: 205

  Lot: 205

  Himayei Etfal Cemiyeti Hekimoğlu Nahiyesi damgalı erken dönem pazubend 38x10 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Konya Hulusi Hüsamettin Eczanesi reklam kartpostalı, çok nadir 

Ermeni editör K. Solakian

  Lot No: 206

  Lot: 206

  Osmanlı dönemi Konya Hulusi Hüsamettin Eczanesi reklam kartpostalı, çok nadir Ermeni editör K. Solakian

  TLSold
 • Kars Sarıkamış Ragıp Şefik dükkan fotoğrafı, 1930 tarihli

MANİFATURA - TUHAFİYE - GAZETE - MECMUA

  Lot No: 207

  Lot: 207

  Kars Sarıkamış Ragıp Şefik dükkan fotoğrafı, 1930 tarihli MANİFATURA - TUHAFİYE - GAZETE - MECMUA

  TLSold
 • İran'da Meşrutiyet kutlamaları sırasında Türk Elçiliği'nde kumaş tüccarları

Nadir kartpostal, editör Seyed Abdor Rahime Kachani Tahran

Les marchands d'étoffes dans la Légation de la Turquie pour reclamer la constitution a 1908

  Lot No: 208

  Lot: 208

  İran'da Meşrutiyet kutlamaları sırasında Türk Elçiliği'nde kumaş tüccarları Nadir kartpostal, editör Seyed Abdor Rahime Kachani Tahran Les marchands d'étoffes dans la Légation de la Turquie pour reclamer la constitution a 1908

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Tekirdağ'da [RODOSTO] Ermeni fotoğrafçı M.Dadicozian kabin fotoğrafı, çok nadir

SAĞ ALT KÖŞESİ KOPUK, 11x17 cm

  Lot No: 209

  Lot: 209

  Osmanlı dönemi Tekirdağ'da [RODOSTO] Ermeni fotoğrafçı M.Dadicozian kabin fotoğrafı, çok nadir SAĞ ALT KÖŞESİ KOPUK, 11x17 cm

  TLSold
 • D.Vosgertchian Freres Erzeroum [ERZURUM] vinyetli çok nadir kabin fotoğraf, 17x8 cm

  Lot No: 210

  Lot: 210

  D.Vosgertchian Freres Erzeroum [ERZURUM] vinyetli çok nadir kabin fotoğraf, 17x8 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi Bursa'yı anlatan ve içerisinde 24 adet Bursa görseli barındıran çok nadir masaüstü takvimi

  Lot No: 211

  Lot: 211

  Osmanlı dönemi Bursa'yı anlatan ve içerisinde 24 adet Bursa görseli barındıran çok nadir masaüstü takvimi

  TLSold
 • Osmanlıca "Türk Fes Ticârethânesi Sâlih ve Râif Birâderler İstanbul-Bayezid" işyeri kartı

Kartona yapışık, 12x10 cm

  Lot No: 212

  Lot: 212

  Osmanlıca "Türk Fes Ticârethânesi Sâlih ve Râif Birâderler İstanbul-Bayezid" işyeri kartı Kartona yapışık, 12x10 cm

  TLSold
 • Yahudi Joseph Benzur'un Pera'da bulunan otelinin Osmanlıca ve Fransızca 2 dilde yazılı işyeri kartı

OTEL - BAHÇE - BİRAHANE - LOKANTA - KAHVE

13x10 cm

  Lot No: 213

  Lot: 213

  Yahudi Joseph Benzur'un Pera'da bulunan otelinin Osmanlıca ve Fransızca 2 dilde yazılı işyeri kartı OTEL - BAHÇE - BİRAHANE - LOKANTA - KAHVE 13x10 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "İstanbul Karamürsel Fabrikası Mamulâtı KARAMÜRSEL MENSUCAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" yazılı afiş

"Fabrikasının her nev'i kumaş ve battaniye ve şapkalarının toptan ve perâkende satış mağazası Sultan Hamamı'nda İkinci Vakıf Han'ı tahtında Telefon İstanbul 157" 

Çerçeveli, 60x40 cm

  Lot No: 214

  Lot: 214

  Osmanlıca "İstanbul Karamürsel Fabrikası Mamulâtı KARAMÜRSEL MENSUCAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" yazılı afiş "Fabrikasının her nev'i kumaş ve battaniye ve şapkalarının toptan ve perâkende satış mağazası Sultan Hamamı'nda İkinci Vakıf Han'ı tahtında Telefon İstanbul 157" Çerçeveli, 60x40 cm

  TLSold
 • Şâir-i A'zam Abdülhak Hâmid Tarhan'ın el yazısıyla Büyük Millet Meclisi İdâre Müdürü Cemil Bey'e gönderilmiş Osmanlıca mektup, "L. A. H. [Lucien Abdülhak Hamid] Maçka Palas" antetli.

Mektupta Abdülhak Hamid Bey, Cemil Bey'e Mahmud Mevlüd Efendi'yi tercih ettiğinden söz etmekte, Teşkilat-ı Mahsusa'nın kendisini mağdur ettiğinden bahsetmektedir.

14x22 cm

  Lot No: 215

  Lot: 215

  Şâir-i A'zam Abdülhak Hâmid Tarhan'ın el yazısıyla Büyük Millet Meclisi İdâre Müdürü Cemil Bey'e gönderilmiş Osmanlıca mektup, "L. A. H. [Lucien Abdülhak Hamid] Maçka Palas" antetli. Mektupta Abdülhak Hamid Bey, Cemil Bey'e Mahmud Mevlüd Efendi'yi tercih ettiğinden söz etmekte, Teşkilat-ı Mahsusa'nın kendisini mağdur ettiğinden bahsetmektedir. 14x22 cm

  TLSold
 • Şair ve yazar Yahya Sâim Ozanoğlu tarafından ıslak imza ile Trabzon Lisesi Müdiriyeti'ne gönderilmiş resmi evrak, Lisede okutulmak üzere kıraat kitapları ile İbrahim Necmi Bey'in [Dilmen] gramer kitaplarının getirtilmesi üzerine, zarfıyla birlikte, 20x27 cm

Yahya Saim Bey, Son Osmanlı Mebusan Meclisinde Erzurum Milletvekili olarak bulunan Yusuf Ziya Bey’in oğludur. Galatasaray Sultanisi (lise) ve İstanbul Darülfünunu (üniversite) Edebiyat Şubesi mezunu. Birinci Dünya Savaşı’na katıldı, savaştan sonra on yıl kadar Konya, Kayseri, Trabzon ve Ankara’da Türkçe-edebiyat ve Fransızca öğretmenliği yaparak İstanbul’a döndü. Haydarpaşa Lisesinde öğretmenken 1953’te emekliye ayrıldı.

  Lot No: 216

  Lot: 216

  Şair ve yazar Yahya Sâim Ozanoğlu tarafından ıslak imza ile Trabzon Lisesi Müdiriyeti'ne gönderilmiş resmi evrak, Lisede okutulmak üzere kıraat kitapları ile İbrahim Necmi Bey'in [Dilmen] gramer kitaplarının getirtilmesi üzerine, zarfıyla birlikte, 20x27 cm Yahya Saim Bey, Son Osmanlı Mebusan Meclisinde Erzurum Milletvekili olarak bulunan Yusuf Ziya Bey’in oğludur. Galatasaray Sultanisi (lise) ve İstanbul Darülfünunu (üniversite) Edebiyat Şubesi mezunu. Birinci Dünya Savaşı’na katıldı, savaştan sonra on yıl kadar Konya, Kayseri, Trabzon ve Ankara’da Türkçe-edebiyat ve Fransızca öğretmenliği yaparak İstanbul’a döndü. Haydarpaşa Lisesinde öğretmenken 1953’te emekliye ayrıldı.

  TLSold
 • Şair ve Duyun-ı Umumiye Reisi Halil Nihad [Boztepe] Bey'den I. Meclis İdare Müdürü Cemil Bey'e gönderilmiş inisiyalli zarf içeriisnde Osmanlıca mektup, 1339 tarihli

Halil Nihad Bey, Cemil Bey'in Şerafeddin Bey'le gönderdiği mektubu aldığını ifade edip, otomobilin kullanmamak için Cemil Bey'in inisiyatifinden bahsetmekte. Bu mesele ile alakalı Cemil Bey'e meseleyi açıklamaktadır.

  Lot No: 217

  Lot: 217

  Şair ve Duyun-ı Umumiye Reisi Halil Nihad [Boztepe] Bey'den I. Meclis İdare Müdürü Cemil Bey'e gönderilmiş inisiyalli zarf içeriisnde Osmanlıca mektup, 1339 tarihli Halil Nihad Bey, Cemil Bey'in Şerafeddin Bey'le gönderdiği mektubu aldığını ifade edip, otomobilin kullanmamak için Cemil Bey'in inisiyatifinden bahsetmekte. Bu mesele ile alakalı Cemil Bey'e meseleyi açıklamaktadır.

  TLSold
 • Gazeteci ve yazar İLHAN SELÇUK'un el yazısıyla Bülent Oran'a gönderdiği mektup

İlhan Selçuk, mektubunda nihayet Akbaba dergisine girdiğini yazmış, Yusuf Ziya Ortaç'dan bahsetmektedir. 

Düzenli gazetecilik kariyerine 1961'de Akşam'da başladı; aynı yıl Tanin'e oradan Vatan'a geçti; ertesi yıl Nadir Nadi'nin çağrısı üzerine Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başladı. 1991 yılından ölümüne kadar Cumhuriyet'in başyazarlığını yaptı. İlhan Selçuk, 12 Mart Muhtırası'ndan sonra "9 Mart Cuntası" içerisinde yer almak savıyla tutuklandı ve Ziverbey Köşkü'nde işkence gördü. 21 Mart 2008 tarihinde saat sabah 04:30 sıralarında Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alındı ve iki gün sorgulandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 21 Haziran 2010 tarihinde ölen yazar, Hacıbektaş ilçesindeki "Yıldızlar Mezarlığı"na defnedildi.

  Lot No: 218

  Lot: 218

  Gazeteci ve yazar İLHAN SELÇUK'un el yazısıyla Bülent Oran'a gönderdiği mektup İlhan Selçuk, mektubunda nihayet Akbaba dergisine girdiğini yazmış, Yusuf Ziya Ortaç'dan bahsetmektedir. Düzenli gazetecilik kariyerine 1961'de Akşam'da başladı; aynı yıl Tanin'e oradan Vatan'a geçti; ertesi yıl Nadir Nadi'nin çağrısı üzerine Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başladı. 1991 yılından ölümüne kadar Cumhuriyet'in başyazarlığını yaptı. İlhan Selçuk, 12 Mart Muhtırası'ndan sonra "9 Mart Cuntası" içerisinde yer almak savıyla tutuklandı ve Ziverbey Köşkü'nde işkence gördü. 21 Mart 2008 tarihinde saat sabah 04:30 sıralarında Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına alındı ve iki gün sorgulandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 21 Haziran 2010 tarihinde ölen yazar, Hacıbektaş ilçesindeki "Yıldızlar Mezarlığı"na defnedildi.

  TLSold
 • Şair Faruk Nafiz Çamlıbel ve Suhulet Kütüphanesi Sahibi Semih Lütfi'den ıslak imzalı "Suhulet Kütüphanesi" antetli mektup, 1930 tarihli, 23x29 cm

Mektupta, Reşat Nuri [Güntekin] Bey'in tertip ve Suhulet Kütüphanesinin tabı ve neşrettiği Türk Kıraati isimli kitabın gönderilmesi üzerine olup, sınıflarda okutulması üzerine gönderilmiştir.

  Lot No: 219

  Lot: 219

  Şair Faruk Nafiz Çamlıbel ve Suhulet Kütüphanesi Sahibi Semih Lütfi'den ıslak imzalı "Suhulet Kütüphanesi" antetli mektup, 1930 tarihli, 23x29 cm Mektupta, Reşat Nuri [Güntekin] Bey'in tertip ve Suhulet Kütüphanesinin tabı ve neşrettiği Türk Kıraati isimli kitabın gönderilmesi üzerine olup, sınıflarda okutulması üzerine gönderilmiştir.

  TLSold
 • Şâir Yaşar Şâdi Bey'in el yazısıyla hilâfet-penâhi müdürü Cemil Bey'e gönderilmiş Osmanlıca mektup, 18 Mart 1339 tarihli

Yaşar Şâdi Bey, mektubunda ismini vermediği bir zâtdan bahsetmekte, bir yere tayinini istediği bu zâtın vazifesine başladığını bildirmektedir. 14x23 cm

Yaşar Şadi Bey, 16 Eylül 1888’de İstanbul’da doğmuştur. Önce Fâtih iptidai ve rüştî mektebinden (ilköğretim) sonra Mercan idâdîsinden (lise) mezun olduktan sonra İstanbul Hukuk mektebinde kaydolduğu belirtilmiştir. Bir yıl kadar gümrük işlerinde çalışmıştır. Daha sonra İstanbul boğazındaki yolcu nakliyatı için Osmanlı’da kurulan ilk şirket olan Şirket-i Hayriye’de çalışmıştır. Şirketin hukuk eğitimine devam etmesine izin vermediği için yüksek tahsilinden vazgeçmiş, şirkette enspektör (gemi ve gemicilik ile sefer işlerini denetleyen, gemiyi sefere hazırlayan ve sürekli sefere hazır halde tutmakla görevli kişi) başkâtipliğine yükselmiştir. Bu sırada bir buçuk yıl kadar Ticaret-i Bahriye Kaptan Mektebi’nde; üç ay kadar da Hâriç medresesinde Türkçe okutmuştur. Baş katipliği sırasında ortaya çıkan hastalığı yüzünden 29 Haziran 1923 tarihinde vefat etmiştir

  Lot No: 220

  Lot: 220

  Şâir Yaşar Şâdi Bey'in el yazısıyla hilâfet-penâhi müdürü Cemil Bey'e gönderilmiş Osmanlıca mektup, 18 Mart 1339 tarihli Yaşar Şâdi Bey, mektubunda ismini vermediği bir zâtdan bahsetmekte, bir yere tayinini istediği bu zâtın vazifesine başladığını bildirmektedir. 14x23 cm Yaşar Şadi Bey, 16 Eylül 1888’de İstanbul’da doğmuştur. Önce Fâtih iptidai ve rüştî mektebinden (ilköğretim) sonra Mercan idâdîsinden (lise) mezun olduktan sonra İstanbul Hukuk mektebinde kaydolduğu belirtilmiştir. Bir yıl kadar gümrük işlerinde çalışmıştır. Daha sonra İstanbul boğazındaki yolcu nakliyatı için Osmanlı’da kurulan ilk şirket olan Şirket-i Hayriye’de çalışmıştır. Şirketin hukuk eğitimine devam etmesine izin vermediği için yüksek tahsilinden vazgeçmiş, şirkette enspektör (gemi ve gemicilik ile sefer işlerini denetleyen, gemiyi sefere hazırlayan ve sürekli sefere hazır halde tutmakla görevli kişi) başkâtipliğine yükselmiştir. Bu sırada bir buçuk yıl kadar Ticaret-i Bahriye Kaptan Mektebi’nde; üç ay kadar da Hâriç medresesinde Türkçe okutmuştur. Baş katipliği sırasında ortaya çıkan hastalığı yüzünden 29 Haziran 1923 tarihinde vefat etmiştir

  TLSold
 • Şair ve Yazar Ahmed Hikmet Müftüoğlu'ndan ıslak imzalı şarkı güfteleri, "Usandım inlemekden âh eylemekden" ve "Gözleri cânımı sûzan ediyor", 29x22 cm

Diplomat olarak görev yaparken bir yandan da edebiyatla uğraşmış olan Ahmet Hikmet Bey, başlangıçta Servet-i Fünûn hareketi içinde yer almış, daha sonra bu toplulukla bağlarını kopararak Türkçülük akımını benimsemiş bir yazardır. Hikâyelerini topladığı "Çağlayanlar" adlı kitabı, uyandırdığı milliyetçilik duyguları ile millî edebiyatta önemli yere sahiptir.

  Lot No: 221

  Lot: 221

  Şair ve Yazar Ahmed Hikmet Müftüoğlu'ndan ıslak imzalı şarkı güfteleri, "Usandım inlemekden âh eylemekden" ve "Gözleri cânımı sûzan ediyor", 29x22 cm Diplomat olarak görev yaparken bir yandan da edebiyatla uğraşmış olan Ahmet Hikmet Bey, başlangıçta Servet-i Fünûn hareketi içinde yer almış, daha sonra bu toplulukla bağlarını kopararak Türkçülük akımını benimsemiş bir yazardır. Hikâyelerini topladığı "Çağlayanlar" adlı kitabı, uyandırdığı milliyetçilik duyguları ile millî edebiyatta önemli yere sahiptir.

  TLSold
 • Ders Notları, FERİT EDGÜ'den ithaflı ve imzalı

İthaf, "Bahar Utkular için dostluklai Aralık 78" şeklindedir.

Ada Yayınları, NUMARALI BASKI, 14x20 cm

  Lot No: 222

  Lot: 222

  Ders Notları, FERİT EDGÜ'den ithaflı ve imzalı İthaf, "Bahar Utkular için dostluklai Aralık 78" şeklindedir. Ada Yayınları, NUMARALI BASKI, 14x20 cm

  TLSold
 • BEHÇET NECATİGİL'den ithaflı ve imzalı "BİLE/YAZDI"

İthaf "Bahar Utkular için, 20.2.1979" şeklindedir

Ada Yayınları, NUMARALI BASKI, 14x20 cm

  Lot No: 223

  Lot: 223

  BEHÇET NECATİGİL'den ithaflı ve imzalı "BİLE/YAZDI" İthaf "Bahar Utkular için, 20.2.1979" şeklindedir Ada Yayınları, NUMARALI BASKI, 14x20 cm

  TLSold
 • Ümit Yaşar Oğuzcan'dan ithaflı, imzalı ve ilk baskı "SENİNLE ÖLMEK İSTİYORUM"

İthaf, "Türel Hendekli'ye, İnsan sevdiği ile yaşayamıyorsa onunla ölmeli diyorum... Oysaki ölüm büyük yalnızlık! Aşksa ebedi çaresizlik. Ve biz zavallı insanlar. 16.10.61" şeklindedir.

1960, Ümit Yayınları, 63 s., 16x24 cm

  Lot No: 224

  Lot: 224

  Ümit Yaşar Oğuzcan'dan ithaflı, imzalı ve ilk baskı "SENİNLE ÖLMEK İSTİYORUM" İthaf, "Türel Hendekli'ye, İnsan sevdiği ile yaşayamıyorsa onunla ölmeli diyorum... Oysaki ölüm büyük yalnızlık! Aşksa ebedi çaresizlik. Ve biz zavallı insanlar. 16.10.61" şeklindedir. 1960, Ümit Yayınları, 63 s., 16x24 cm

  TLSold
 • Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk'tan İTHAFLI ve İMZALI "Doğumunun 1400 üncü Yıldönümü dolayısıyla Fransız Tıp Akademisi'ine göre Hazret-i Muhammed'in Şuuru Tamdır"

İthaf, "Sayın Rüçhan Naci Akıncı beyimize armağan. 1. 1. 1973" şeklindedir.

Güven Matbaası, Ankara, 72 s.

  Lot No: 225

  Lot: 225

  Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk'tan İTHAFLI ve İMZALI "Doğumunun 1400 üncü Yıldönümü dolayısıyla Fransız Tıp Akademisi'ine göre Hazret-i Muhammed'in Şuuru Tamdır" İthaf, "Sayın Rüçhan Naci Akıncı beyimize armağan. 1. 1. 1973" şeklindedir. Güven Matbaası, Ankara, 72 s.

  TLSold
 • Ressam Şeref Akdik'den ithaflı ve imzalı "ŞEYH HAMDULLAH", Melek Celâl

İthaf, "Kardeşim Mehmet Ali Dağpınar'a hattatların piri olan Şeyh Hamdullah'a ait bu eseri eski yazıyı sevdiği ve anladığı için severek hediye ediyorum. Şeref Akdik" şeklindedir. 

Kenan Matbaası, İstanbul, 1948, 16 s.+ Fotoğraflar

  Lot No: 226

  Lot: 226

  Ressam Şeref Akdik'den ithaflı ve imzalı "ŞEYH HAMDULLAH", Melek Celâl İthaf, "Kardeşim Mehmet Ali Dağpınar'a hattatların piri olan Şeyh Hamdullah'a ait bu eseri eski yazıyı sevdiği ve anladığı için severek hediye ediyorum. Şeref Akdik" şeklindedir. Kenan Matbaası, İstanbul, 1948, 16 s.+ Fotoğraflar

  TLSold
 • İLK BASKI "Hasretinden Prangalar Eskittim", AHMED ARİF

Bilgi Yayınevi, Birinci Basım, Kasım 1968, 79 s., 11x20 cm

  Lot No: 227

  Lot: 227

  İLK BASKI "Hasretinden Prangalar Eskittim", AHMED ARİF Bilgi Yayınevi, Birinci Basım, Kasım 1968, 79 s., 11x20 cm

  TLSold
 • 1855 tarihli Rumca matbu eser, 136 s., 15x23 cm

  Lot No: 228

  Lot: 228

  1855 tarihli Rumca matbu eser, 136 s., 15x23 cm

  TLSold
 • Fransızca Üç Cilt TAKIM "ANTİOCHE CENTRE DE TOURİSME [Turizmin Merkezi Antakya]" Bastit-Baer-Cassius-Amanus, Lieutenant-Colonel Paul Jacquot, Comite de Tourisme d'Antioche, 1931 tarihli, 626 s.

İçerisine muhtelif fotoğraflar, katlanabilir haritalar ve dönemin müesseselerine ait reklamlar da mevcuttur.
15x20 cm

  Lot No: 229

  Lot: 229

  Fransızca Üç Cilt TAKIM "ANTİOCHE CENTRE DE TOURİSME [Turizmin Merkezi Antakya]" Bastit-Baer-Cassius-Amanus, Lieutenant-Colonel Paul Jacquot, Comite de Tourisme d'Antioche, 1931 tarihli, 626 s. İçerisine muhtelif fotoğraflar, katlanabilir haritalar ve dönemin müesseselerine ait reklamlar da mevcuttur. 15x20 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "İslam Tarihi" [10 Cilt Takım], Muharriri: Leone Caetani, Mütercimi: Hüseyin Câhid

İstanbul, Tanin Matbaası, 1924 tarihli, 15x20 cm

  Lot No: 230

  Lot: 230

  Osmanlıca "İslam Tarihi" [10 Cilt Takım], Muharriri: Leone Caetani, Mütercimi: Hüseyin Câhid İstanbul, Tanin Matbaası, 1924 tarihli, 15x20 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Otomobil Motorları Suret-i İstimâli", Müellifi: Sanayi Mülâzımlarından MEHMED ALİ

Birinci Baskı, 1327, Dersaadet Sirkeci'de Matbaa-i Dernersisyan, 129 sayfa, 19x12 cm

  Lot No: 231

  Lot: 231

  Osmanlıca "Otomobil Motorları Suret-i İstimâli", Müellifi: Sanayi Mülâzımlarından MEHMED ALİ Birinci Baskı, 1327, Dersaadet Sirkeci'de Matbaa-i Dernersisyan, 129 sayfa, 19x12 cm

  TLSold
 • 1919 tarihli iki adet Ermenice mecmua, 14x20 cm

  Lot No: 232

  Lot: 232

  1919 tarihli iki adet Ermenice mecmua, 14x20 cm

  TLSold
 • 1912-1914 tarihleri arasında neşredilmiş 6 adet Ermenice mecmua, 17x24 cm

  Lot No: 233

  Lot: 233

  1912-1914 tarihleri arasında neşredilmiş 6 adet Ermenice mecmua, 17x24 cm

  TLSold
 • Ermenice "Dacar Manganç" Mecmuası, Constantinople, 1915
Dersaadet Beşiktaş Ermeni Kilisesi'nden Papaz Zarmayir Efendi
6 Sayı, 19x25 cm

  Lot No: 234

  Lot: 234

  Ermenice "Dacar Manganç" Mecmuası, Constantinople, 1915 Dersaadet Beşiktaş Ermeni Kilisesi'nden Papaz Zarmayir Efendi 6 Sayı, 19x25 cm

  TLSold
 • Fransızca Almanca ve Osmanlıca Üç Dilde "Usul-i Mimari-i Osmânî", L'Architecture Ottomane- Die Ottomanische Baukunst", İbrâhim Edhem Paşa Hazretleri 

Osmanlı’nın ihtişamlı devirlerinden kalan mimari eserleri tüm Avrupa’ya tanıtmak üzere hazırlanan “Usûl-i Mi’mârî-i Osmanî” (Osmanlı Mimarisi) isimli kitaptır. Osmanlı devrinin Bayındırlık Bakanı İbrahim Edhem Paşa’nın başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanan bu eser Türkçe (Osmanlıca), Fransızca ve Almanca olarak üç dilde basılmıştır. 1873’te yayınlanan eserde, Osmanlı mimari eserlerinin bir kısmı renkli olmak üzere son derece itina ile çizilen şekil ve planları da yer almaktadır.

Constantinople, 1290 [1873] tarihli, 39x51 cm

  Lot No: 235

  Lot: 235

  Fransızca Almanca ve Osmanlıca Üç Dilde "Usul-i Mimari-i Osmânî", L'Architecture Ottomane- Die Ottomanische Baukunst", İbrâhim Edhem Paşa Hazretleri Osmanlı’nın ihtişamlı devirlerinden kalan mimari eserleri tüm Avrupa’ya tanıtmak üzere hazırlanan “Usûl-i Mi’mârî-i Osmanî” (Osmanlı Mimarisi) isimli kitaptır. Osmanlı devrinin Bayındırlık Bakanı İbrahim Edhem Paşa’nın başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanan bu eser Türkçe (Osmanlıca), Fransızca ve Almanca olarak üç dilde basılmıştır. 1873’te yayınlanan eserde, Osmanlı mimari eserlerinin bir kısmı renkli olmak üzere son derece itina ile çizilen şekil ve planları da yer almaktadır. Constantinople, 1290 [1873] tarihli, 39x51 cm

  TLSold
 • Osmanlıca ve Fransızca iki dilde "TÜRKİYE MİLLİ SİGORTA ŞİRKETİ" yazılı deri cüzdan

17x11 cm

  Lot No: 236

  Lot: 236

  Osmanlıca ve Fransızca iki dilde "TÜRKİYE MİLLİ SİGORTA ŞİRKETİ" yazılı deri cüzdan 17x11 cm

  TLSold
 • Osmanlı pazarına yapılmış AyYıldız motiflerle süslenmiş Fransız damgalı porselen kase

uzunluk 8 cm, çap 14 cm

  Lot No: 237

  Lot: 237

  Osmanlı pazarına yapılmış AyYıldız motiflerle süslenmiş Fransız damgalı porselen kase uzunluk 8 cm, çap 14 cm

  TLSold
 • Osmanlı pazarına yapılmış AyYıldız motiflerle süslenmiş Fransız damgalı porselen kase

uzunluk 8 cm, çap 14 cm

  Lot No: 238

  Lot: 238

  Osmanlı pazarına yapılmış AyYıldız motiflerle süslenmiş Fransız damgalı porselen kase uzunluk 8 cm, çap 14 cm

  TLSold
 • Eski Türkçe "BOĞAZİÇİ KULÜBÜ" yazılı Osmanlı dönemi porselen tabak

24 cm

  Lot No: 239

  Lot: 239

  Eski Türkçe "BOĞAZİÇİ KULÜBÜ" yazılı Osmanlı dönemi porselen tabak 24 cm

  TLSold
 • Osmanlı pazarına yapılmış tutma kısmı MEVLEVİ sikkesi formunda camdan mamül bonbonyer

uzunluk 25 cm, çap 20 cm

  Lot No: 240

  Lot: 240

  Osmanlı pazarına yapılmış tutma kısmı MEVLEVİ sikkesi formunda camdan mamül bonbonyer uzunluk 25 cm, çap 20 cm

  TLSold
 • Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli tüccarlarından Nacib Djezvedjian mücevher kutusu,

Osmanlıca ve Fransızca iki dilde yazılı

5 cm

  Lot No: 241

  Lot: 241

  Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli tüccarlarından Nacib Djezvedjian mücevher kutusu, Osmanlıca ve Fransızca iki dilde yazılı 5 cm

  TLSold
 • ADAPAZARI imalatı horoz formunda seramik figür

Ağız kısmında kırık vardır

23 cm

  Lot No: 242

  Lot: 242

  ADAPAZARI imalatı horoz formunda seramik figür Ağız kısmında kırık vardır 23 cm

  TLSold
 • İspanyol Toledo imalat damgalı kılıç formunda set,

4 adet kılıcı vardır

12 cm

  Lot No: 243

  Lot: 243

  İspanyol Toledo imalat damgalı kılıç formunda set, 4 adet kılıcı vardır 12 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi metalden mamül şekerci makası

20 cm

  Lot No: 244

  Lot: 244

  Osmanlı dönemi metalden mamül şekerci makası 20 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi metalden mamül şekerci makası

23 cm

  Lot No: 245

  Lot: 245

  Osmanlı dönemi metalden mamül şekerci makası 23 cm

  TLSold
 • 1916 tarihli bronzdan mamül kantar

38 cm

  Lot No: 246

  Lot: 246

  1916 tarihli bronzdan mamül kantar 38 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi bronzdan mamül derici muştası

12 cm

  Lot No: 247

  Lot: 247

  Osmanlı dönemi bronzdan mamül derici muştası 12 cm

  TLSold
 • İngiliz aznavur işçilikli 4 adet yumurtalık

uzunluk 6,5 cm, çap 5,5 cm

  Lot No: 248

  Lot: 248

  İngiliz aznavur işçilikli 4 adet yumurtalık uzunluk 6,5 cm, çap 5,5 cm

  TLSold
 • Orijinal deri muhafazasında kemikten mamül tarak

13x10 cm

  Lot No: 249

  Lot: 249

  Orijinal deri muhafazasında kemikten mamül tarak 13x10 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi kemik ve bağadan mamül kaşık

uzunluk 22 cm, çap 4,5 cm

  Lot No: 250

  Lot: 250

  Osmanlı dönemi kemik ve bağadan mamül kaşık uzunluk 22 cm, çap 4,5 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi kemik ve bağadan mamül kaşık

uzunluk 25 cm, çap 5 cm

  Lot No: 251

  Lot: 251

  Osmanlı dönemi kemik ve bağadan mamül kaşık uzunluk 25 cm, çap 5 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi kemik ve bağadan mamül kaşık

uzunluk 23 cm, çap 6 cm

  Lot No: 252

  Lot: 252

  Osmanlı dönemi kemik ve bağadan mamül kaşık uzunluk 23 cm, çap 6 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi komple bağadan mamül kaşık

uzunluk 21, çap 4,5 cm

  Lot No: 253

  Lot: 253

  Osmanlı dönemi komple bağadan mamül kaşık uzunluk 21, çap 4,5 cm

  TLSold
 • Osmanlı dönemi komple bağadan mamül kaşık

uzunluk 22 cm, çap 5 cm

  Lot No: 254

  Lot: 254

  Osmanlı dönemi komple bağadan mamül kaşık uzunluk 22 cm, çap 5 cm

  TLSold
 • Constantinople damgalı Fransız imalatı 1800'lü yıllara ait dürbün

52 cm, açılınca 81 cm

  Lot No: 255

  Lot: 255

  Constantinople damgalı Fransız imalatı 1800'lü yıllara ait dürbün 52 cm, açılınca 81 cm

  TLSold
 • İstanbul Kapalı Çarşı'nın el çizimi restorasyon haritası

Sandal Bedesteni, Eski Bedesten ve Şimal Çarşılar restorasyonu

Katlanabilir, 37x27 cm

  Lot No: 256

  Lot: 256

  İstanbul Kapalı Çarşı'nın el çizimi restorasyon haritası Sandal Bedesteni, Eski Bedesten ve Şimal Çarşılar restorasyonu Katlanabilir, 37x27 cm

  TLSold
 • 1929 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Haritası

Universum Matbaası, 100x66 cm

  Lot No: 257

  Lot: 257

  1929 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Haritası Universum Matbaası, 100x66 cm

  TLSold
 • Almanca MEMALİKİ OSMANİ HARİTASI

"Flemmings Karte für das Türkische Interessen-Gebiet"

80x70 cm

  Lot No: 258

  Lot: 258

  Almanca MEMALİKİ OSMANİ HARİTASI "Flemmings Karte für das Türkische Interessen-Gebiet" 80x70 cm

  TLSold
 • Osmanlıca Teceddüd Haritalarından: Asya, İkbal Kütübhanesi Sahibi Hüseyin, 

Ressamı: Osman Mükerrem b. İsmail Fâtih, 1926 tarihli, 80x60 cm

  Lot No: 259

  Lot: 259

  Osmanlıca Teceddüd Haritalarından: Asya, İkbal Kütübhanesi Sahibi Hüseyin, Ressamı: Osman Mükerrem b. İsmail Fâtih, 1926 tarihli, 80x60 cm

  TLSold
 • Osmanlıca "Anadolu İlm-i Arz [Jeoloji] Haritası", 

Hazırlayanlar: Damad Ken'an Bey ve Ahmed Mâlik Bey, Mikyas: 1/ 1500000, 63x84 cm

  Lot No: 260

  Lot: 260

  Osmanlıca "Anadolu İlm-i Arz [Jeoloji] Haritası", Hazırlayanlar: Damad Ken'an Bey ve Ahmed Mâlik Bey, Mikyas: 1/ 1500000, 63x84 cm

  TLSold
 • Ankara - Kıbrıs Türk Kültür Derneği Büyük Eşya Piyangosu ve piyangonun reklam kartoneti

Çekiliş tarihi 29 Aralık 1957

Kartonet ölçüsü 23x34 cm

  Lot No: 261

  Lot: 261

  Ankara - Kıbrıs Türk Kültür Derneği Büyük Eşya Piyangosu ve piyangonun reklam kartoneti Çekiliş tarihi 29 Aralık 1957 Kartonet ölçüsü 23x34 cm

  TLSold
 • 99 adetten oluşan Osmanlı dönemi fes etiketi koleksiyonu

  Lot No: 262

  Lot: 262

  99 adetten oluşan Osmanlı dönemi fes etiketi koleksiyonu

  TLSold