Osmanlı dönemi takkeli tarikat çocukları, arkasında Osmanlıca ithaflı, Zilhicce 1324 tarihli