Osmanlı dönemi peçeli Türk kadını,

Postadan geçmiş, önden damgalı