Osmanlı dönemi [Damas] Şam Guruba Hastanesi, editör Soubhi S. & Munir Aita