Kanun-u Medenînin Sûret-i Mer'iyeti ve Şekl-i Tatbiki Hakkında Kanun,

1926, Yeni Ses Matbaası, 16 sayfa