Ceride-i İlmiye, Sene 1 Sayı 7,

1333, Matbaa-i Âmire, 434-480 sayfa arası