SİYASİ TARİH

Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultay Azalarını İsimleri

Ankara 1939, 24 sayfa