SİYASİ TARİH

Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayın Tetkikine Sunulan Nizamname Projesi,

Ankara 1939, 77 sayfa