Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Sonbahar Seyahatleri,

1341, 160 sayfa

1- Dumlupınar 29-30 Ağustos 1340, 2- Bursa'da 16 Ağustos-11 EYLÜL, 3- Karadeniz kıyılarında 11 Eylül-23 Eylül, 4- Samsun'dan Erzurum'a 24-29 Eylül 1340, 5- Felaket Mıntıkasında 30-9 Teşrin-i Evvel, 6- Ankara'ya Avdet 10-18 Teşrin-i Evvel 1340.