ANADOLU HEDİYESİ (Souvenir d´Anatolie) isimli albümün üçüncü sayısı,

KAPAKSIZDIR