Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sait Paşa ile beraber 13-15 Haziran 1926 tarihlerinde yapmış olduğu Balıkesir ziyaretinde

Bu ziyaretinden sonra İzmir'e geçecek olan Mustafa Kemal Atatürk'e suikast girişimi planlanmıştı

14x9 cm