PLAK

Kendi Sesiyle Atatürk 45'lik plak,

Atatürk'ün 10uncu Yıl Nutku ve 1935 Kurultayını Açış Nutku