Osmanlı dönemi kağıt üzeri suluboya resim, 22x10 cm