Osmanlı dönemi kağıt üzeri suluboya resim, 19x11 cm