EĞİTİM TARİHİ

Osmanlıca İstanbul Kız Muallim Mektebi memuriyet belgesi