EĞİTİM TARİHİ

Tataristan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeler Mektebi 1921 senesi şehadetname tasdik belgesi