EĞİTİM TARİHİ

Osmanlıca Denizli Sancağı talebe için fukara belgesi